Stoppen Savant-diensten in ontmoetingscentra De Ark en Rozenhof

Overdracht welzijnsactiviteiten en maaltijden voor bezoekers

Door het wegvallen van de financiële middelen vanuit het rijk per 1 januari 2018 is zorgorganisatie Savant helaas genoodzaakt om te stoppen met het aanbieden van welzijnsactiviteiten en de voorziening van maaltijden in ontmoetingscentra De Ark in Stiphout en Rozenhof in Helmond-Oost. Savant is verheugd om te kunnen melden dat de activiteiten voor wijkbewoners in De Ark overgenomen worden door onder andere de wijkraad. Vanuit de gemeente en woningcorporatie Compaen is hiervoor een financiële bijdrage vrijgemaakt voor 2018.

Voor de (wijk)bewoners van Rozenhof is Savant nog in gesprek met andere (welzijns)organisaties om te bekijken of de activiteiten en maaltijden door hen kunnen worden overgenomen. De verwachting is dat hier medio december meer over bekend is.

Belangrijke wijkfunctie
De gelden vanuit de overheid werden door Savant ingezet voor de huur en exploitatie van de betreffende ruimtes. Savant vindt dat de ontmoetingscentra een belangrijke wijkfunctie vervullen. En heeft daarom afgelopen maanden overleg gevoerd met gemeenten, woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties om de voorzieningen in stand te kunnen houden. In de wijksteunpunten komen dagelijks zo’n tientallen mensen, meestal ouderen, om elkaar te ontmoeten, te eten of gewoon een kopje koffie te drinken. De ontmoetingsruimten zijn belangrijk in de strijd tegen de eenzaamheid onder de ouderen. De bezoekers die gebruik maken van de activiteiten zijn onlangs op de hoogte gebracht van de verandering.

Naast het stoppen van de Savant-activiteiten in de wijksteunpunten heeft Savant de huur opgezegd voor ontmoetingscentrum Zonnetij in Aarle-Rixtel. In deze locatie bood Savant geen welzijnsactiviteiten of maaltijden aan.