Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een gekwalificeerde arts die zich gespecialiseerd heeft in de zorg voor ouderen met een complexe hulpvraag. Voorheen werd deze specialist ook wel verpleeghuisarts genoemd.

De specialist ouderengeneeskunde onderscheidt zich van andere artsen doordat deze deskundige verder kijkt dan de ziekte alleen. De specialist ouderengeneeskunde kijkt naar u in totaliteit – de aandacht richt zich op uw lichamelijk functioneren (het somatische aspect) en op uw maatschappelijk, dagelijks en psychisch functioneren. Ook communicatie krijgt aandacht. Tijdens de behandeling gaat de arts uit van uw mogelijkheden en uw vitaliteit.

Wat doet de specialist ouderengeneeskunde?
ŸOmdat deze arts veel kennis heeft van ziekten en aandoeningen die samenhangen met het ouder worden, kan deze specialist het verloop van uw aandoening enigszins voorzien. Hierdoor kan de arts u helpen zo goed mogelijk voorbereid verder te leven. Daarnaast speelt de arts een centrale rol binnen de behandeling. De arts werkt samen met de andere behandelaars van het multidisciplinaire team en stuurt hen aan op de zorg die zij aan u verlenen.

Consult
Uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde inschakelen om een consult uit te voeren. In dit consult verricht de specialist ouderengeneeskunde onderzoek voor een advies over uw (behandel)mogelijkheden en de zorg die u nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde heeft bij dit consult meer mogelijkheden om bij u aan huis langs te komen dan uw huisarts. Uw huisarts blijft gedurende de gehele behandeling wel de medisch eindverantwoordelijke.