Sluiting eigen keuken Savant Zorg noodzakelijk

Woonzorgcentra Savant krijgen meer inspraak in keuze maaltijden

Savant gaat haar centrale keuken aan de Steenovenweg in Helmond in juni dit jaar sluiten. De maaltijden voor de cliënten worden vanaf de zomer verzorgd door een andere partij. Hiermee vervalt voor 36 mensen van de centrale keuken de werkgelegenheid, wat Savant zeer betreurt. De betrokken medewerkers zijn dinsdag 22 maart op de hoogte gebracht van dit definitieve besluit.

De sluiting heeft geen grote gevolgen voor de cliënten van Savant. Zij zullen juist meer keuzevrijheid gaan ervaren in de aangeboden maaltijden. Savant streeft ernaar dat cliënten voor zover als mogelijk zelf bepalen waar, op welk moment en wat zij eten en drinken. Voor veel ouderen is de maaltijd immers een van de hoogtepunten van de dag.

Het sluiten van de centrale keuken is noodzakelijk omdat het handhaven ervan anders ten koste gaat van de zorg. De door de cliënten geprezen maaltijden zijn te duur. Al in 2011 onderzocht de zorginstelling of de prijzen concurrerend waren. Aanleiding tot onderzoek naar de eigen centrale keuken waren de veranderingen in de zorg. Zo heeft het scheiden van wonen en zorg grote invloed. Hiermee is namelijk het klassieke verzorgingshuis verdwenen. De afzetmarkt voor de maaltijden van Savant Culinair wordt hierdoor kleiner, terwijl de vaste kosten blijven. In januari dit jaar nam Savant het voorgenomen besluit om de eigen keuken te gaan sluiten. Deze week hebben de ondernemingsraad en de cliëntenraad ingestemd met dit besluit.

Verschillende onderzoeksbureau’s kwamen tot de conclusie dat de maaltijdvoorziening van Savant goedkoper kan. Het verschil in prijs tussen de maaltijden van de eigen keuken en die van een externe leverancier is te groot. “Dit geld hoort thuis in de zorg”, aldus Peter Bosselaar, de nieuwe bestuurder van Savant Zorg. Het is nog niet bekend welke cateraar de maaltijden voor Savant gaat leveren. Peter Bosselaar: “Binnenkort starten gesprekken met verschillende partijen. Het uitgangspunt hierbij is dat de hoge kwaliteit van ons eten minimaal behouden moet blijven. Ook is het belangrijk hoe het eten gepresenteerd wordt. En dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke wensen, zoals dieetwensen.” Dankzij de overgang naar een externe leverancier zal er meer keuzemogelijkheid zijn in de restaurants van de verschillende Savant-locaties in Helmond, Mierlo, Asten en Someren. Deze flexibiliteit levert meer variatie op, zowel in de gerechten als in de eetmomenten.

Voor de medewerkers die deze verandering treft, komt er een sociaal plan. Daarnaast wordt met hen gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden in en buiten de organisatie.