Savant Zorg zeer positief beoordeeld in onderzoek onder cliënten

‘Savant heeft zich bewezen als organisatie voor goede zorg’

Savant Zorg is door haar cliënten beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,5. Deze beoordeling betekent niet alleen een stijging ten opzichte van de beoordeling in 2013, maar ook een zeer goede score in vergelijking tot andere zorgorganisaties actief in verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). Meetbureau Facit voerde het onafhankelijk onderzoek uit onder de diverse cliëntgroepen van Savant Zorg.

Het onderzoek vond plaats in het kader van ‘visie op goede zorg’. Dat wil zeggen; zorg die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht is. Centraal in de dienstverlening van Savant staat het bieden van zorg en ondersteuning die de kwaliteit van het leven van de cliënt verbeteren. Dit is in het onderzoek in verschillende indicatoren uitgewerkt waaronder inspraak van cliënten en veiligheid van zorg. Savant werd op alle kwaliteitsindicatoren positief beoordeeld door zowel cliënten die thuis wonen, bewoners van de woonzorgcentra als de vertegenwoordigers van bewoners met dementie van de verpleegafdelingen. “Op bijna alle fronten zijn de resultaten verbeterd ten opzichte van 2013. Dit ondanks de transitie in de zorg en de daarbij behorende bezuinigingen. Savant heeft zich hiermee bewezen als organisatie die zich met succes inzet voor goede zorg voor haar cliënten”, aldus Sabine van Pelt, onderzoeksleider van meetbureau Facit.

Cliënten bevelen Savant aan
Dat de cliënten tevreden zijn over de zorgverlening van Savant blijkt ook uit de zogenoemde Net Promotor Score. Deze score geeft aan in hoeverre cliënten een organisatie zouden aanraden aan anderen. Uit het onderzoek van Savant blijkt dat de meerderheid van cliënten Savant Zorg zou aanbevelen bij familie en vrienden. Voor bewoners van de woonzorgcentra bleek dat zelfs 75% van de cliënten Savant zou aanbevelen.

Zorg continu in ontwikkeling
Savant is trots op de waarderingen van cliënten en blijft met de medewerkers en vrijwilligers werken aan een verdere verbetering van de zorgverlening. Dit wordt in samenspraak met de cliëntenraden en cliënten gedaan. “De zorg is in ontwikkeling en zo ook onze dienstverlening. We proberen onze zorg continu af te stemmen op de behoefte van cliënten thuis en in onze woonzorgcentra. Zorg die rekening houdt met hetgeen de cliënt zelf nog kan en waar Savant ondersteuning kan bieden voor optimale kwaliteit van leven. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat we op de goede weg zijn en vormen aanknopingspunten voor verdere verbetering”, aldus Jan Joris Heling, bestuurder van Savant Zorg.

Savant zet zich in voor verbeteren kwaliteit van leven van haar cliënten.

Savant zet zich in voor verbeteren kwaliteit van leven van haar cliënten.

Cliëntenraadpleging volgens CQ-index
Het onderzoek onder cliënten is uitgevoerd volgens de Consumer Quality (CQ) Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen en de kwaliteit van zorg vanuit patiëntperspectief. VVT-organisaties in Nederland zijn verplicht om eens per twee jaar onderzoek naar de cliënttevredenheid uit te voeren.