Savant Zorg wederom ISO gecertificeerd

“Een bevlogen organisatie waar de waardigheid van de cliënt centraal staat”

In oktober is Savant Zorg bezocht door een externe auditor van TÜV Rheinland voor de jaarlijkse toetsing  van de ISO certificering. De auditor sprak met zowel medewerkers uit de wijkzorg als medewerkers van de woonzorgcentra Savant de Eeuwsels en Savant Hof van Bethanië. Op basis van deze gesprekken en waarnemingen is Savant wederom positief beoordeeld. Het ISO 9001 certificaat van Savant is dan ook verlengd.

De ISO-auditor prijst Savant als een zorgvuldige zorgorganisatie, die de zaken goed voor elkaar heeft: “Savant Zorg is een organisatie voor woonzorg en thuiszorg die voortdurend bezig is om kansen en ontwikkelmogelijkheden vorm te geven. Veranderingen worden als kansen gezien en op een beheerste wijze uitgezet en geïmplementeerd”. Daarnaast bestaat er volop oog voor de cliënt. “Het is een bevlogen organisatie waar de waardigheid van de cliënt centraal staat. Dit zit bij de medewerkers in de genen: zij handelen naar dit gedachtegoed”.

Waardig oud worden
Deze cliëntgerichtheid komt onder meer duidelijk naar voren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie; liefdevolle en vooruitstrevende zorg die past bij de cliënt. Met een optimale woonomgeving, belevingsgerichte zorg en maximale bewegingsvrijheid schenkt Savant cliënten nog een paar gouden jaren. Wilbert Flinsenberg, teammanager Zorg vertelt: “De woonomgeving is helemaal op de belevingswereld van onze bewoners afgestemd. Een gezellige leefruimte met herkenbare spullen van vroeger zodat cliënten zich thuis voelen”. Ook is het levensritme en hetgeen wat een cliënt zelf nog kan, leidend in de zorg. De zorgtaken en dagindeling worden afgestemd op de wensen van de bewoners. Hierdoor krijgt een cliënt minder prikkels, meer rust en meer energie. Daarnaast streeft Savant naar maximale bewegingsvrijheid voor haar cliënten met dementie. Dit betekent dat vrijheidsbeperkende maatregelen (fixeren) en gedragsbeïnvloedende medicatie tot een minimum worden beperkt. Savant ontving hiervoor eerder het waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling als een van de eerste zorgorganisaties in de regio.

Kleinschalig wonen Savant Hof van Bethanie

Wilbert Flinsenberg, teammanager Zorg in de woonkamer van de afdeling kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Savant Hof van Bethanië. Deze afdeling is volledig ingericht op de belevingswereld van cliënten met dementie. Herkenbare spullen van vroeger zorgen ervoor dat een cliënt zich thuis voelt.

Trots op erkenning
Savant Zorg is trots op de verlenging van de ISO-certificering. Peter Bosselaar, bestuurder van Savant Zorg licht toe: “We hebben enkele roerige jaren achter de rug door landelijke veranderingen de langdurige zorg. Deze vragen om een andere manier van werken door onze medewerkers en vrijwilligers. Savant werkt aan een continue verbetering van de zorg. Ik ben blij met de erkenning die we ontvangen voor de cliëntgerichte zorg- en dienstverlening waar onze medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks volop voor inzetten”.