Savant Zorg parel onder de zorginstellingen

‘Ik heb diepe bewondering voor de zorgmedewerkers’

Ruim honderd zorginstellingen zijn met elkaar vergeleken in een grootschalig landelijk onderzoek door brancheorganisatie Actiz. Savant Zorg kwam heel goed uit de bus en kreeg van Actiz de kwalificatie ‘parel op zorggebied’. Savant scoorde hoog op het gebied van klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering. Dat medewerkers met veel plezier aan het werk zijn, merken ook de klanten van Savant. Zoals mevrouw Fernanda Posthuma uit Helmond zegt: “Hier in de wijk werkt een fantastische groep zorgmedewerkers. Ze zijn altijd belangstellend en enthousiast aan het werk!”

Savant is één van de zeventien beste organisaties in deze sector geworden, volgens het uitgebreide onderzoek. Natuurlijk is Savant trots op haar positie. Jan Joris Heling, bestuurder van Savant, zegt over het succes: “In onze organisatie zit heel veel passie: medewerkers willen er echt voor gáán en ze hebben veel oog voor het belang van de klant. We vinden het belangrijk om voortdurend te blijven investeren in onze mensen en om te kijken hoe we het werk met elkaar nog beter kunnen doen.” Hij benadrukt dat de kwaliteit van de zorg niet alléén van de medewerkers afhangt. “Op elke plek en op elk niveau in de organisatie denken we na over de manier waarop we de beste kwaliteit kunnen leveren. De bedrijfsvoering, de organisatie, de communicatie: alles moet kloppen. Alleen dan kun je echt succesvol zijn!”

Diepe bewondering
Mevrouw Fernanda Posthuma (76 jaar) is een opgewekte en ondernemende dame, die twee keer per week zorg krijgt van Savant. In haar wijk, Brouwhuis, werken de zorgmedewerkers in ‘kleinschalige wijkteams’. Ze is daar heel enthousiast over. “Mijn wijkteam bestaat uit acht deskundige dames, die inmiddels allemaal vertrouwd voor me zijn. Dat vind ik heel prettig. Ik heb diepe bewondering voor die meiden. Volgens mij is het echt een roeping om dit werk te doen. Ik heb hier nog nooit een zorgmedewerker over de vloer gehad die liep te zuchten of te steunen. Ze zijn stuk voor stuk druk in de weer en altijd enthousiast aan het werk.”

Cliënt centraal
Mevrouw Posthuma weet uit eigen ervaring dat Savant goed luistert naar de klant. “Ik wil graag zélf bepalen wat er hier thuis gebeurt. Absoluut! Savant heeft een zorgleefplan gemaakt, waarin precies staat hoe de zorg bij mij geregeld is. De zorg is echt afgestemd op wat ik nodig heb en wat ik zelf wil. Dat vind ik heel belangrijk. Alle zorgmedewerkers die hier over de vloer komen, kennen dit plan en handelen ernaar. Af en toe gaan we om de tafel zitten om te kijken of het plan nog helemaal passend is of dat er iets moet worden bijgesteld. Dat werkt prima.”

Bekijk ook het filmpje
Het landelijke onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ActiZ, een branchevereniging die vooral actief is op het gebied van ouderen, chronisch zieken, kraam en jeugdgezondheid. Aan het onderzoek deden 105 zorginstellingen mee. Over het ActiZ-onderzoek werd ook een filmpje gemaakt, waarin Savant-bestuurder Jan Joris Heling aan het woord komt. Zie YouTube (‘Inge Diepman liveV3’) bit.ly/1c2oWvn

wijkverpleegkundige Kuijper en cliënt Posthuma_kleinWijkverpleegkundige Gésanne Kuijper neemt het zorgleefplan door met mevrouw Fernanda Posthuma, die thuis zorg ontvangt van Savant.
Foto: door Jeroen Broekmans