Savant Zorg neemt weer nieuwe cliënten wijkzorg aan

Goed nieuws!

Met ingang van maandag 26 oktober kan Savant Zorg weer nieuwe cliënten aannemen die zich melden voor wijkverpleging. De eerder ingestelde cliëntenstop is opgeheven.

Savant was eerder deze maand genoodzaakt om een cliëntenstop in te stellen voor mensen met een zorgvraag voor lichte vormen van wijkverpleging, omdat het gecontracteerde budget vanuit zorgverzekeraars niet voldoende bleek. Zowel Savant als zorgverzekeraar CZ betreurden deze noodmaatregel omdat daarmee de keuzevrijheid van zorgaanbieder voor verzekerden in het geding kwam, waardoor Savant veel verzekerden teleur moest stellen. Verreweg het grootste deel van de clientèle van Savant is verzekerd bij CZ zorgverzekeraar. Na spoedoverleg tussen brancheorganisatie Actiz en staatssecretaris Van Rijn over de landelijke cliëntenstop in de wijkzorg, zijn zorgverzekeraar CZ en Savant Zorg opnieuw naar de onderhandelingstafel gegaan.

Inmiddels zijn CZ en Savant tot bevredigende budgetafspraken gekomen, waardoor een cliëntenstop niet meer nodig is en verzekerden niet langer beperkt worden in hun keuze voor Savant als zorgaanbieder voor wijkverpleging. Beide partijen zijn zeer tevreden met deze uitkomst.

Bestuurder Jan Joris Heling: “Wij zijn blij met het opheffen van deze cliëntenstop. Het aantal ouderen en chronisch zieken dat zelfstandig thuis woont en een beroep doet op wijkverpleging neemt toe. Afgelopen jaren heeft Savant Zorg zich met succes gericht op het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid onder haar cliënten. Ondanks een spaarzame inzet van zorg bleek het door zorgverzekeraars gecontracteerde budget voor Wijkverpleging eerder niet voldoende. Het nog verder verminderen van de wijkverpleegkundige inzet bij onze huidige cliënten vonden wij niet verantwoord, omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.”

Savant had eerder al een uitzondering gemaakt op de cliëntenstop voor de meest kwetsbare doelgroepen die thuis wijkverpleging nodig hebben. Heling: “Dit deden we omdat wij gegarandeerde zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden die we daarom ook nadrukkelijk willen nemen.”