Savant Zorg goed beoordeeld!

Afgelopen maand heeft Savant een Net Promotor Score (NPS) onderzoek laten uitvoeren onder cliënten Wijkzorg en Eerstelijns verblijf. Dit NPS-onderzoek is gericht op de vraag in hoeverre een cliënt Savant Zorg zou aanbevelen aan vrienden/ familie/ bekenden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit. In totaal zijn 266 cliënten Wijkzorg en 16 cliënten ELV ondervraagd.

Resultaten
Uit het onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 47,9% Savant actief zou aanbevelen en eveneens 47,9% tevreden is, maar niet actief aanbeveelt.

Grafische weergave score Savant Zorg

De NPS-score wordt uiteindelijk berekend door het percentage promotors te verminderen met het percentage criticasters. Savant Zorg haalt hiermee een NPS-score van 44. Ter vergelijking: het gemiddelde van onderzoeken door onderzoeksbureau Facit is een NPS-score van 28.

We zijn dus heel tevreden met dit mooie resultaat dat dankzij de medewerkers in de zorg bereikt is!