Savant behaalt waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling

“Cliënt met dementie gouden jaren schenken”

Als eerste zorgorganisatie in de regio heeft Savant Zorg het waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling behaald. Hiermee schaart zij zich bij de veertig andere zorgorganisaties met hetzelfde keurmerk in Nederland. Het waarborgzegel van Innovatiekring Dementie geldt voor alle locaties van Savant Zorg. Hiermee garandeert Savant Zorg optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie.

Het nieuwe certificaat waarborgt dat het fixeren (vrijheidsbeperkende maatregelen) van cliënten en het voorschrijven van gedragsbeïnvloedende medicatie aan cliënten met dementie die onbegrepen gedrag vertonen, tot een minimum wordt beperkt.

Herkenning woonomgeving
Het waarborgzegel is de bekroning van ruim een jaar voorbereiding in beleid, scholing en praktijk voor een persoonsgerichte cliëntbenadering. Zo is Savant Zorg gestart met verschillende projecten die elk een ander aspect van de zorgverlening voor cliënten met dementie belichten. Bijvoorbeeld passiviteit in het dagelijks leven waarin cliënten worden verzorgd op hun tempo en met hun gedrag als leidraad plus het aanpassen van hun woonomgeving zodat ze deze herkennen en zich er veilig voelen. Medewerkers, artsen en psychologen zijn hierin geschoold en kunnen hierdoor beter omgaan met cliënten met dementie die onbegrepen gedrag vertonen.

Gedragsteam
“We maken ook gebruik van het zogeheten gedragsteam”, vertelt Joris Sträter, directeur Woonzorg Asten-Mierlo-Someren en initiator van de werkgroep Fixatievrije zorg. “In dit team zitten een arts, psycholoog en enkele verzorgenden. Samen bespreken ze de behoeften van individuele cliënten met dementie. Het team zoekt vervolgens naar alternatieven en komt met werkbare oplossingen.”

Daling gebruik medicatie
De aanleiding voor de aanvraag van het waarborgzegel was een eigen onderzoek van Savant Zorg naar het gebruik van gedragsbeïnvloedende medicatie op de verpleegafdelingen. Door het plan van aanpak zijn andere oplossingen gevonden en daalde het gebruik van deze medicatie in korte tijd aanzienlijk. “Tevens nam het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen drastisch af. Zo gebruiken we middelen als verpleegdekens en gordels helemaal niet meer”, benadrukt Jorrit van Kampen, specialist ouderengeneeskunde en lid van de werkgroep. “We willen de belevingswereld van de cliënt met dementie beter begrijpen en deze positief beïnvloeden. Aan ons de uitdaging hier adequaat op in te spelen. Dit heeft deels met de leefomgeving en deels met bejegening te maken. Door het kennen van de cliënt plus aanpassing van de zorg en de leefomgeving, kun je onbegrepen gedrag voorkomen.”

Extra ster
Savant Zorg is heel tevreden met het nieuwe tweesterrenwaarborgzegel maar reikt al hoger naar de extra ster. Joris Sträter: “We proberen de leefomgeving nog beter af te stemmen op de cliënt met dementie. Dat vergt de nodige aanpassingen in onze locaties. Savant Zorg wil gewoon de beste zorg voor haar cliënten en hen graag nog een paar gouden jaren schenken.”

Foto persbericht Savant Zorg 'Certificaat fixatievrije zorg'