Samenwerkingspartners

Savant Zorg is een zorgleverancier én een gespecialiseerde regisseur in de langdurige zorg die in nauwe samenwerking met partners (in het bijzonder huisartsen en ziekenhuizen) de optimale zorg en ondersteuning organiseert voor mensen die daar behoefte aan hebben.

 

Tekst

Dit dragen we in onze koers uit middels ‘’Samen in beweging’’. Tijdens een inspiratiesessie op 21 november 2017 hebben we onze stakeholders meegenomen in onze ambitie, inspiratie geboden en verbinding gemaakt. Dit stimuleert en motiveert, zowel binnen Savant als tussen Savant en externe belanghebbenden.

 

We hebben regionale samenwerking binnen Peel Duurzaam Gezond, De Zorgcampus, project sociale innovatie en Quartz. Daarnaast worden projecten met het Elkerliek ziekenhuis en gespecialiseerde verpleging opgezet bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg thuis. Ook wordt de samenwerking met het St. Annaziekenhuis geïntensiveerd. Verder breidt de Thuisbegeleiding haar werkzaamheden in de regio uit.