Samen in beweging

Het Savant koersplan 2017 – 2020 met de titel ’Samen in beweging’ is gereed. Een plan dat in samenwerking met veel mensen van binnen en buiten de organisatie tot stand is gekomen. De samenvatting van het koersplan vind je op deze pagina.

In ons koersplan is te lezen waar onze organisatie voor staat en wat onze werkterreinen en onze daarbij behorende rollen zijn. Tevens worden de ambities voor de komende jaren benoemd. Met elkaar gaan we werken aan deze ambities door doelstellingen te formuleren en stap voor stap te behalen.

Onze ‘positieve kijk op gezondheid’ is een belangrijk aspect in de koers en bij de ambities. Dat wil zeggen dat we ons laten leiden door mogelijkheden en kansen. We zien niet alleen ziekten, gebreken of belemmeringen van onze cliënten, maar kijken graag ook naar zaken waarmee we hun welbevinden kunnen ondersteunen.

 

Klik hier om een pdf van het koersplan te openen of downloaden.

 

 

 

 

De ambities voor de komende jaren zijn:

  • Savant werkt vanuit een positieve kijk op gezondheid
  • Medewerkers van Savant zijn betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend
  • We organiseren en regisseren optimale zorg en ondersteuning in een prettige woonomgeving
  • We zijn regionaal expert in zorgtechnologie voor mensen die ouder worden
  • We zijn kennispartner en adviseur op het gebied van preventie, dementie en zorgtechnologie

Tussentijdse doelstellingen

Het realiseren van deze ambities is een ontdekkingsreis met een duidelijk einddoel, maar zonder vaste route. Samen met onze medewerkers formuleren we steeds de volgende bestemming in de vorm van tussentijdse doelen.

Om deze doelen samen met je teamleden en/of voor jezelf te noteren, kun je onderstaande ambitiekaarten downloaden en invullen: