Palliatieve zorg

De palliatief verpleegkundige biedt zorg en begeleiding aan ongeneeslijk zieken. Tevens helpt deze deskundige bij het accepteren van de ziekte. Als de laatste levensfase intreedt, wordt afgestemde zorg en ondersteuning geboden. Bij de zorg van de palliatief verpleegkundige staat de kwaliteit van leven voorop.


Als u ongeneeslijk ziek bent en van uw behandelend arts te horen krijgt dat u uitbehandeld bent, kunt u de zorg van de palliatief verpleegkundige inroepen. Deze verpleegkundige verzorgt, begeleidt en ondersteunt u bij uw ziekte. Ook in de laatste fase van uw leven. De palliatief verpleegkundige kan bijvoorbeeld intensieve thuiszorg voor u regelen. Met de verzorging en begeleiding wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit. Zo kan in de allerlaatste fase eventuele pijn, onrust of benauwdheid worden verminderd.

Voorkomen overbelasting
De palliatief verpleegkundige is er ook voor uw naasten en mantelzorgers. Zij kunnen rekenen op deskundig advies en professionele begeleiding. Ook met betrekking tot hun mantelzorgtaken. Zo is er aandacht voor het voorkomen van overbelasting van de mantelzorgers.