Medezeggenschap

Inspraak van onze klanten en medewerkers vindt Savant Zorg belangrijk. Door hun advies en instemming kunnen wij onze zorg- en dienstverlening immers kwalitatief op peil houden en verder aanscherpen. Savant heeft acht cliëntenraden en een ondernemingsraad. Zij hebben een belangrijke stem in het beleid van Savant. Daarnaast houden we met regelmaat een klanttevredenheidsonderzoek om te bevragen hoe cliënten onze zorg ervaren.

Klokkenluidersregeling
Indien medewerkers vermoedens van onrechtmatigheden en/of misstanden in de organisatie aankaarten, beschermt de klokkenluidersregeling hen in hun rechtspositie. Deze regeling draagt eraan bij dat Savant zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. De klokkenluidersregeling is te vinden op het intranet van Savant Zorg ‘Joost’ onder ‘Handboek’.