Aansprakelijkheid bij schade

Bij de uitvoering van de zorg gaat Savant Zorg voorzichtig om met uw spullen. Toch kan het gebeuren dat tijdens onze werkzaamheden uw eigendommen worden beschadigd. In dat geval zijn wij aansprakelijk en betalen we het schadebedrag aan u terug. Als de zorg bij u thuis wordt verleend, heeft u een eigen risico van € 50,-. U hebt geen eigen risico als u in een van onze locaties woont.