Optimale en veilig zorg en ondersteuning

Body

We bieden zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld worden. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en geven richting aan de zorg die we bieden. In onze organisatie heerst een cultuur waarin mensen met kennis en passie datgene doen wat nodig is om de cliënt zo optimaal en veilig mogelijk te helpen. Een cultuur waarin professionaliteit, samenwerking, eigenaarschap, en openheid vanzelfsprekend is. 

Tekst

Privacy

Savant creëert continu bewustwording bij de medewerkers en vrijwilligers voor het omgaan met persoonsgegevens. Ook voert Savant de informatiebeveiliging proactief uit. Zo is Savant een betrouwbare zorgverlener en werkgever. Privacy speelt een belangrijke rol binnen Savant Zorg. Voor sommige vormen van informatie vraagt Savant u naar uw persoonlijke gegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Savant Zorg hebben er recht op dat Savant als zorgaanbieder en werkgever zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met hun persoonlijke gegevens. Savant bewaakt dit recht door het toepassen van geldende wet- en regelgeving. In het privacybeleid en in de privacyverklaring voor cliënten kunt u lezen hoe Savant met persoonsgegevens omgaat en privacy waarborgt.

 

Privacybeleid Privacyverklaring voor cliënten

Tekst

Veilige zorg

Veiligheid van zorg heeft verschillende invalshoeken. Denk daarbij aan gezondheidsrisico’s, veiligheid van hulpmiddelen en materialen, veiligheid van de woon- en leefomgeving, maar ook verminderen van vrijheidsbeperking en het verminderen van incidenten. We werken we volgens wet- en regelgeving die voor onze dienstverlening van toepassing is om veilige zorg te garanderen. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bevat 4 indicatoren die de basisveiligheid van zorg meten. Dit zijn medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en advanced care planning. Daarnaast monitoren we de meldingen incidenten cliënten.

Onze cliënten, zowel thuis als in een van onze woonzorgcentra, kunnen erop vertrouwen dat onze zorg veilig is. Bij Savant werken we volgens wet- en regelgeving die voor onze zorg- en dienstverlening van toepassing is om veilige zorg te garanderen. Veiligheid binnen Savant is gericht op 4 gebieden:

  • Veiligheid van de zorg; vakbekwame zorg die bij de cliënten past en hen geen schade toebrengt.
  • Veiligheid van het werk; arbeidsveiligheid zodat medewerkers veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken.
  • Veiligheid van gebouwen; veiligheid van de woonplek van cliënten en de werkplek van medewerkers.
  • Veiligheid van de bedrijfsvoering; continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering.
Citaat

De mensen van de verzorging laten me in mijn waarde. Ze luisteren goed naar wat ik wel of niet nodig hebt. Daardoor voel ik mij hier helemaal thuis.

Citaat bijschrift
Mevrouw Jansen, bewoonster Savant de Eeuwsels