Op een lijn voor de oudere mensen met gedragsproblematiek

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt toe. Hierbij zijn ook ouderen met gedragsproblemen. Als gevolg van de transitie is niet altijd duidelijk hoe de partners gepositioneerd zijn en wat hun specifieke inbreng in de zorgketen is.

Om dit te bespreken kwamen op donderdag 24 maart genodigden van Savant Zorg, de Zorgboog, WMO Peel 6.1, LEV-groep en GGZ Oost Brabant bij elkaar, met als doel om verbindend te werken ten behoeve van de oudere mens met gedragsproblematiek.

Door pitch-presentaties werd helder wat de partners kunnen bieden. Voor een aantal deelnemers leverde dit nieuwe inzichten op. Daarna gingen 50 professionals van allerlei disciplines aan de hand van een casus met elkaar in gesprek, over wie wat doet en hoe zij op één lijn kunnen komen. Enkele bevindingen:

  • Het is niet duidelijk wie de regierol heeft.
  • De vraag van de cliënt en zijn naaste moet centraal staan. Maatwerk leveren in plaats van in oplossingen te schieten.
  • Breng actief in kaart welke ouderen al in beeld zijn. Een stroomschema of sociale kaart kan hiervoor geschikt zijn.

De bevindingen uit de bijeenkomst worden door de voorbereidingswerkgroep verwerkt. Vervolgens worden aanbevelingen gegeven om de samenwerkginslijnen zichtbaar te maken en verder te verstevigen. Dit alles is erop gericht dat de thuiswonende oudere met gedragsproblematiek en zijn naaste kunnen rekenen op maatwerk: samenhang in zorg en welzijn.

Bron: Quartz Transmuraal Centrum voor de regio Helmond