Onderzoek naar technologiegebruik onder thuiswonende ouderen

Op donderdag 3 maart werd tijdens een kennismiddag in de Cacaofabriek in Helmond het project ‘Langer thuis wat haal je in huis’ afgerond. Tijdens de kennismiddag werden de resultaten van langdurig onderzoek naar technologie acceptie door zelfstandig wonende ouderen in deze regio gepresenteerd. Ook Savant Zorg heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Vier jaar lang zijn oudere mensen, waaronder Savant cliënten, gevolgd en op diverse momenten geïnterviewd over technologiegebruik.

Uit eerder onderzoek is bekend dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen. De meeste ouderen willen graag thuis wonen, maar thuis wonen is tegenwoordig ook een kwestie van moeten. Als gevolg van het beleid van de regering daalt het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zelfstandig wonen is niet altijd even makkelijk voor ouderen. Een derde van de 65-plussers ervaart beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen (zoals douchen, maaltijden bereiden, traplopen). Bij 75-plussers heeft de helft deze problemen.

Technologie
Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken?

Om die vraag te beantwoorden werd tussen 2012 en 2015 een groep van 50 zelfstandig wonende 70-plussers bezocht, bevraagd en gevolgd in hun technologiegebruik. Het resultaat van het onderzoek geeft een compleet beeld van welke factoren en wie er van invloed zijn op het technologiegebruik door thuiswonende ouderen. Tevens zijn de resultaten doorvertaald naar onderwijsmaterialen voor zowel zorg/welzijn- als techniekgeoriënteerde opleidingen op MBO- en HBO-niveau en voor bij- en nascholing van professionals. Daarnaast is een prototype ontwikkeld voor een gespreksleidraad ‘Technologie Thuis’ die ouderen zelf, maar ook familie/mantelzorgers en hulpverleners kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in eventuele weerstanden tegen het gebruik van technologie en de mogelijke oplossingen daarvoor.

Kennisdag Langer Thuis, wat haal je in huis
Tijdens de kennismiddag zijn Nawelle Sabir, directeur Zorg Thuis van Savant Zorg, en Natasja van Oorschot, wijkverpleegkundige Savant Zorg geïnterviewd over hoe Savant Zorg omgaat met technologische ontwikkelingen, zowel naar medewerkers als naar onze cliënten toe. Zij lichtten dit toe aan de hand van de door Savant Zorg geïntroduceerde zelfredzaamheid box en het proeftuinconcept Zorgtechnologie Thuis.

Samenwerking
Het promotieonderzoek van Sebastiaan Peek is uitgevoerd binnen het Fontys lectoraat Health, Innovations & Technology, onder leiding van dr. Eveline Wouters (Fontys Paramedische Hogeschool), in opdracht van het consortium ‘Langer thuis, wat haal je in huis’. Dit consortium bestaat naast Fontys Paramedische Hogeschool en Tranzo/Tilburg University uit: Savant Zorg, Seniorenraad Helmond, Fontys Hogeschool ICT, gemeente Helmond, ROC ter Aa, Summa Zorg, Summa Techniek, Summa Welzijn, LEVgroep, Zorgboog, OTIB, Vertizon en Simpact.

Zie hieronder een foto-impressie van de middag.
Bijschrift foto’s: v.l.n.r Stephan Roijers (dagvoorzitter), Natasja van Oorschot (wijkverpleegkundige Savant Zorg) en Nawelle Sabir (directeur Zorg Thuis van Savant Zorg) in gesprek. Op de eerste rijen zitten alle oudere mensen die vier jaar lang zijn gevolgd voor het onderzoek, waaronder Savant cliënten.