Onderzoek naar nieuwbouw woonzorgcentrum Savant Alphonsus

Behoefte aan zorgappartementen in Mierlo-Hout door vergrijzing

In september 2017 wordt door zorgaanbieder Savant Zorg en woningbouwvereniging Compaen een onderzoek gestart naar mogelijk vervangende nieuwbouw van woonzorgcentrum Savant Alphonsus in Mierlo-Hout en een herinrichting van het aangrenzende bouwterrein dat in bezit is van Compaen. Indien wordt besloten tot nieuwbouw, zullen nieuwe appartementen na 2020 beschikbaar komen voor de huidige bewoners en voor nieuwe bewoners met een zorgvraag.

zorg wonen Mierlo-Hout

Het huidige woonzorgcentrum Savant Alphonsus in Mierlo-Hout aan de Hoofdstraat.

De beoogde locatie voor de nieuwbouw ligt aan de Hoofdstraat en het Alphonsusplantsoen in Helmond. Dit is in het centrum van Mierlo-Hout waar het huidige complex van Savant Zorg is gevestigd. In Mierlo-Hout is toenemende vergrijzing, waardoor de behoefte aan extra zorgappartementen stijgt. Bovendien blijven mensen door de landelijke veranderingen in de langdurige zorg langer zelfstandig wonen. Dit heeft als gevolg dat er andere woon- en zorgbehoeftes ontstaan. Om aan de wensen van de huidige en toekomstige zorgvrager te voldoen, onderzoekt Savant samen met Compaen de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw. Het huidige complex is inmiddels 40 jaar oud.

Meer comfort
Peter Bosselaar, bestuurder van Savant Zorg; “Nieuwe, moderne zorgappartementen zijn niet alleen energiezuiniger en duurzamer. Ook kunnen er voorzieningen worden getroffen voor nieuwe zorgtechnologie en meer wooncomfort. Mogelijk komt er een grotere diversiteit aan appartementen in de nieuwbouw, zodat mensen met verschillende soorten zorgvragen hier kunnen komen wonen.”

Eerst bouwen, dan pas afbreken
Dankzij de samenwerking tussen de zorgorganisatie en de woningbouwvereniging worden extra kansen benut in de beschikbare ruimte van het perceel. Het streven is om eerst nieuwbouw te realiseren op het lege perceel van Compaen en daarna pas het oude complex af te breken. Zo wordt de overlast voor de huidige bewoners tot een minimum beperkt. Ook zullen er extra mogelijkheden komen voor nieuwe bewoners.

Savant en Compaen verwachten in het voorjaar van 2018 meer duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid en plannen voor de nieuwbouw.