Oncologie

De oncologieverpleegkundige is gespecialiseerd in oncologische zorg. Deze deskundige ondersteunt en begeleidt kankerpatiënten en hun naasten tijdens het ziekteproces. Met als doel verbetering van de levenskwaliteit. Als bij u de diagnose kanker is gesteld en u vervolgens wordt behandeld, roept dat meestal veel vragen op. U kunt met deze vragen terecht bij de oncologieverpleegkundige.

De oncologieverpleegkundige heeft specifieke kennis van de verschillende therapieën die bij de behandeling van kanker gebruikt worden. De verpleegkundige kan u hierover dus goed informeren. Ook geeft de oncologieverpleegkundige u en uw naasten informatie over de mogelijkheden van thuiszorg. Verder biedt de verpleegkundige u structuur en zo nodig begeleiding bij behandelingen die op genezing zijn gericht. Als behandelingen geen perspectief meer bieden, biedt Savant Zorg professionele stervensbegeleiding met de daarbij behorende verpleegkundige interventies.