Afbeelding bij artikel
man met hond

Terugblik 2020 en vooruitblik 2021: Samen!

Gepubliceerd: 12-02-2021
Body tekst

Niemand had aan het begin van 2020 kunnen bedenken dat het jaar volledig op zijn kop zou staan door corona. Het heeft voor iedereen binnen Savant een ongelofelijke impact gehad. Elke medewerker heeft van dichtbij ervaren wat COVID 19 kan aanrichten. De ervaringen zijn heftig en veelal verdrietig geweest. Duidelijk is geworden dat we niet zonder elkaar kunnen. Samen zorgen we voor elkaar. Samen lossen we problemen op. Samen lachen en huilen we.

We zijn enorm trots op de uitzonderlijke prestatie die onze medewerkers in dit bijzondere jaar hebben geleverd én nog steeds doen!

Veel dingen hebben we even moeten parkeren, zoals de viering van het 20-jarig bestaan van Savant. We zijn vooral trots dat naast de alledaagse zorg veel dingen toch zijn doorgegaan. We geven daarom heel graag een greep uit enkele activiteiten uit 2020 en blikken kort vooruit naar een aantal activiteiten die dit jaar op de planning staan.


Alhoewel we niet weten hoe het coronavirus ons leven en werk de komende tijd zal beïnvloeden, kijken we met vertrouwen naar de toekomst. En danken we iedereen van harte voor het vertrouwen in Savant.

Directieteam Savant Zorg


Een korte terugblik en vooruitblik

Zorg voor cliënten
We hebben met de Zorgboog en het Elkerliek ziekenhuis de handen ineengeslagen om intensief samen te werken op het gebied van complexe wondzorg. Wondconsulenten en verpleegkundig specialisten kijken met de huisarts mee en geven deskundig advies over de behandeling van complexe wonden. Door de krachten te bundelen, kan de beste wondzorg worden geboden en is de kans op wondgenezing groter.
Als voortrekker in zorgtechnologie werken we al enige tijd met technologische toepassingen in de dagelijkse zorg. Ze versterken het behoud van regie en vergroten de zelfredzaamheid van cliënten. Met subsidie-ondersteuning doorlopen we momenteel samen met de Zorgboog een testtraject voor beeldbellen, leefstijlmonitoring Sensara en een medicijndispencer.

Het aantal ouderen in onze maatschappij groeit. Daarmee komen er steeds meer ouderen die behoefte hebben aan zorg. Bovendien worden hun zorgvragen ingewikkelder. GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog hebben daarom in de regio een Integraal expertisecentrum ouderen ontwikkeld. Met dit centrum willen we de deskundigheid bundelen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare ouderen met probleemgedrag de juiste zorg op de juiste tijd en de juiste plaats krijgen. Het expertisecentrum start in de loop van dit jaar ambulant.
Ook werkt Savant met andere zorgorganisaties samen om de spoedzorg in de regio toekomstbestendig te maken. Met als streven om de vraag naar spoedzorg te verminderen, de huisartsen te ontlasten en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.

In het ziekenhuis wordt door corona veel algemene zorg afgeschaald en wordt geprobeerd om kwetsbare mensen niet onnodig naar het ziekenhuis te laten gaan. De activiteiten van het verpleegtechnisch team van Savant zijn daardoor in een stroomversnelling gekomen. We leveren in de thuissituatie een belangrijke meerwaarde met onder meer het aanbrengen van antibiotica-infusen en het toedienen van bloedtransfusies.

Aandacht voor wonen
Savant Zorg is een van de partners van de herinrichting van het dorpshart van Mierlo-Hout. Een onderdeel hiervan is nieuwbouw van woonzorgcentrum Savant Alphonsus. Het nieuwe dorpshart van Mierlo-Hout krijgt inmiddels vorm. Er wordt weliswaar nog niets gebouwd of verbouwd, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Meer reuring en een plek waar jong en oud samenkomen staat centraal.
Savant Rivierenhof heeft onlangs een nieuwe woonvorm geïntroduceerd: zelfstandig wonen met verpleegzorg. Het welbevinden en het behouden van de eigen regie van de cliënten staat daarbij centraal. Met een zogenaamd Volledig Pakket Thuis ontvangen de bewoners in hun eigen huurappartement grotendeels dezelfde zorg en dienstverlening als dat ze met verblijfsindicatie ontvangen.


Zorg voor de organisatie
In 2020 is Savant Vitaal opgericht, het vitaliteitscentrum van Savant dat bijdraagt aan vitaliteit, inzetbaarheid en werkgeluk van onze medewerkers.

Het thema-overleg vond vorig jaar voor het eerst plaats. Een nieuwe werkvorm waarin medewerkers meepraten over ontwikkelingen binnen Savant. We hebben een geslaagde aftrap gemaakt met het onderwerp: ‘leren en ontwikkelen, individueel en als team’. Dit jaar staat onder meer het koersplan als onderwerp op de planning.
2021 is benoemd tot het nationaal jaar van de vrijwillige inzet. Vrijwilligersorganisaties en partners, waaronder Savant, hebben de handen ineen geslagen om een jaar lang aandacht te vragen voor de waarde van vrijwillige inzet en meer mensen uit te nodigen dit ook te gaan doen.
We hebben vorig jaar de Green Deal Zorg getekend. Daarmee gaan we samen met andere zorgorganisaties in de regio aan de slag met duurzaamheid.

Wet- en regelgeving
We hebben ons in 2020 klaar gemaakt voor de Wet zorg en dwang die dat jaar is ingegaan. Deze wet beschrijft wat zorgorganisaties en haar medewerkers mogen en kunnen doen bij onvrijwillige zorg aan onder meer cliënten met dementie.