Afbeelding bij artikel
logo green deal

Savant werkt actief aan verduurzaming en ondertekent Green Deal

Gepubliceerd: 03-07-2020
Body tekst

Woensdag 1 juli heeft Savant, samen met andere zorgverleners uit de regio, haar handtekening gezet onder de zogenaamde Green Deal Zorg Helmond / De Peel. De Green Deal heeft als doel de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren. De ondertekening is voor Savant tevens de aftrap van haar ambitie Duurzaamheid.

De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de mens. Dat is voor Savant niet anders. Maar het wordt ook steeds belangrijker zorg te hebben voor onze leefomgeving en zorgvuldig om te gaan met energie en het milieu. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te houden op de vaste lasten en kosten van huisvesting. Met de Green Deal worden zorginstellingen uitgedaagd actief aan de slag te gaan met verduurzaming. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de wereldwijde doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Door dit in de regio samen te doen, kan van elkaar geleerd worden.

Savant vindt het belangrijk om de juiste dingen te doen. Verduurzaming is niet alleen goed voor het milieu en de portemonnee, het heeft ook een positieve invloed op onze gemeenschap en leefomgeving. Daarom willen we in 2030 met elkaar 50% van het energie- en grondstoffenverbruik verminderd hebben ten opzichte van 2019. Door verspilling tegen te gaan en verbruik van grondstoffen te verminderen, dragen we ons steentje bij aan een mooie toekomst voor de huidige en volgende generaties.

De komende maanden wordt een nulmeting gedaan en een plan van aanpak gemaakt. Daarin komen tal van onderwerpen aan bod: van energie- en waterverbruik tot afvalstromen, van inkoop van materialen tot groenonderhoud. De planning is dat vanaf 2021 bewoners, medewerkers, leveranciers en overige partners betrokken worden bij het invullen van de diverse opgaven om te komen tot de gewenste besparingen. Daar is creativiteit en doorzettingsvermogen voor nodig én zeker ook lol: verduurzaming mag immers ook leuk zijn!