Afbeelding bij artikel
Savant de Eeuwsels

Pilot Open Deuren is van start

Gepubliceerd: 01-06-2022
Body tekst

Vandaag is de start van de pilot open deuren feestelijk geopend en is het eerste polsbandje uitgereikt aan een bewoner. 

 

Ferenc Koolen (Verbinder woonzorglocatie Savant de Eeuwsels): "Mooi dat we na een hele lange voorbereiding en vele tegenvallers eindelijk de deuren kunnen openen voor onze bewoners van het verpleeghuis. De leefwereld wordt voor deze bewoners vergroot waardoor er kansen ontstaan voor meer mobiliteit, sociale contacten en het gevoel van vrijheid."

 

Pilot Open Deuren
Bij het gebruik maken van de leefcirkels ligt het accent ligt niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Voor alle cliënten stellen we persoonlijke, elektronische leefcirkels in. Met de huidige sensortechnologie is dit mogelijk. De cliënt draagt een polsbandje of een kettinkje waarin geprogrammeerd is wat zijn of haar bewegingsruimte is. Oftewel naar welke leefcirkels hij of zij mag. Daardoor kunnen cliënten zich vrij in het gebouw bewegen en optimaal gebruik maken van leef- en bewegingsruimte. Met het behandelend team en de familie wordt bepaald wat de bewegingsruimte van iedere cliënt is en worden risico’s besproken. De pilot open deuren op Savant de Eeuwsels op de Kleinschaligwoningen afdeling zal tot eind van het jaar duren, waarna een evaluatie volgt.

Vrijheid in veiligheid
Leven in vrijheid is het recht van ieder mens. Toch wonen onze cliënten met dementie nu nog achter een gesloten (code)deur. Met het opendeuren beleid willen we onze cliënten met dementie die woonachtig zijn op de kleinschalige woonvoorziening zoveel mogelijk vrijheid geven door de deur van de afdeling/woning te openen en ze meer bewegingsvrijheid geven. Een opendeuren beleid past bij belevings- en persoonsgerichte zorg en zorgt voor minder onrust op de afdeling. Cliënten kunnen aan hun loopdrang en onrust gehoor geven. Ze hebben niet het idee opgesloten te zitten en zijn niet alleen aangewezen op hun huiskamer. Ze kunnen naar de ruimte gaan die hen op dat moment bevalt, prikkelrijk of prikkelarm. Ook voor mensen met dementie streven wij naar het zoveel mogelijk behouden en zelfs versterken van de zelfredzaamheid. Stimuleren van de zelfredzaamheid draagt bij aan hanteerbaarheid van het ziekteproces en de kwaliteit van leven.