Afbeelding bij artikel
kletsen

Op weg naar toekomstbestendige spoedzorg

Gepubliceerd: 07-11-2019
Body tekst

Het spoedzorgnetwerk in Helmond en de Peel wordt klaargemaakt voor de toekomst. Zorgpartners werken er samen aan om de spoedzorg zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten voor de bewoners van Helmond en de Peel. Met als doel om de toekomstige zorgvraag aan te kunnen laten sluiten op de spoedzorg. Er lopen hiervoor momenteel meerdere experimenten.

Alle belangrijke zorgspelers in de regio hebben de handen ineen geslagen om te zorgen dat de ongeveer 200.000 inwoners ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede zorg bij spoedgevallen. De partners in de spoedketen hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de spoedzorg toekomstbestendig te maken. Het plan is gebaseerd op drie pijlers: preventie, ombuigen van spoed en zorg in één keer op de juiste plaats.

Inzet verpleegkundige Savant bij minder complexe spoedzorg
Savant Zorg werkt mee aan een experiment waarbij er de keuze is een verpleegkundige thuiszorg in te zetten bij minder complexe spoedzorg. Dat houdt in dat de spoedlijn (0900-8861) bepaalde acute vragen van kwetsbare ouderen direct doorzet naar verpleegkundigen in plaats van hen onnodig te verwijzen naar het spoedplein van het Elkerliek ziekenhuis. Dat vermindert de druk op het spoedzorgnetwerk en voorkomt opschaling naar zwaardere zorg.


In de praktijk betekent het dat verpleegkundigen van het verpleegtechnisch team van Savant beschikbaar zijn voor meldingen, zoals verwardheid, benauwdheid, diabetes of ontstaan zijn door een val. Waardoor de inzet van een ambulance of arts niet nodig is.