Afbeelding bij artikel
ondertekening overeenkomst netwerk dementie

Netwerk dementie Helmond de Peel bevestigt samenwerking

Gepubliceerd: 09-06-2023
Body tekst

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Tegelijkertijd neemt het aantal medewerkers in de zorg af. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk een betekenisvol leven kunnen leiden, als waardevol lid van de samenleving. Hier gaat het Netwerk dementie in Helmond de Peel mee aan de slag. De aangesloten zorg-, maatschappelijke en gemeentelijke organisaties hebben vorige week voor de samenwerking getekend.

In het netwerk werken de organisaties samen en gaan uit van wat iemand met dementie nog wel kan. Ze  zorgen met elkaar voor de juiste zorg en ondersteuning in iedere fase van het dementieproces, zolang iemand thuis woont. Elke organisatie levert vanuit de eigen expertise een bijdrage. Denk hierbij aan een structurele verbetering van wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun netwerk. Daarnaast wordt begeleiding geboden vanaf het eerste vermoeden van dementie tot en met verhuizing naar een  verpleeghuis.

Concreet betekent dit onder andere dat vanuit het netwerk casemanagers dementie worden ingezet bij mensen met dementie en hun familie. De casemanagers begeleiden mensen bij alles wat bij dementie komt kijken van zorg tot dagbesteding. Daarnaast kijkt het netwerk naar voorlichting voor inwoners aan Helmond de Peel. 

De belangrijkste opgave van het netwerk wordt om de regio dementievriendelijk te maken. De plannen hiervoor worden de komende tijd uitgewerkt. De bij het Netwerk dementie aangesloten organisaties zijn: De Zorgboog, Savant Zorg, Elkerliek Ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, Elan Huisartsen, PoZoB, LEV Groep, Gemeente Helmond, Gemeente Laarbeek, Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost Brabant, Samen Verder, Tot uw dienst, Gemeente Someren.