Afbeelding bij artikel
Monique

Monique Hertogs nieuwe bestuurder Savant Zorg

Gepubliceerd: 16-03-2021
Body tekst

Op 16 juni 2021 start Monique Hertogs als nieuwe bestuurder van Savant Zorg. Zij volgt Peter Bosselaar op, die na bijna 5 jaar afscheid heeft genomen van Savant.

Monique Hertogs (1963) heeft brede ervaring opgedaan in de zorg. De laatste jaren was zij lid van de raad van bestuur van Archipel. Zij omarmt het Rijnlandse gedachtegoed en heeft ruime ervaring in de begeleiding van een organisatie waar cliënten en medewerkers eigen regie voeren.

De voorzitter van de raad van toezicht van Savant, de heer Ad de Kroon, is verheugd met de komst van de nieuwe bestuurder. “Savant is een voorloper waar het gaat om innovatie en zelforganisatie en organiseert haar werkzaamheden sinds een aantal jaren ‘Rijnlands’. Dat wil zeggen dat het eigenaarschap ligt bij de mensen die het werk doen. Bij Savant zijn dat degenen die zorg verlenen. We hebben iemand gezocht die past bij deze zorg- en besturingsvisie. Met haar ruime ervaring is Monique Hertogs in staat Savant te begeleiden bij de doorontwikkeling van het Rijnlands concept. Mooi is dat we ook de selectieprocedure op z’n Rijnlands hebben gedaan. Dat wil zeggen dat vertegenwoordigingen van onze centrale cliëntenraad en ondernemingsraad bij de selectiegesprekken aanwezig waren. We hebben unaniem gekozen voor Monique Hertogs. Wij wensen haar veel succes en werkplezier toe bij Savant Zorg.”

Monique Hertogs over haar nieuwe functie: “Ik ben trots om als bestuurder aan de slag te gaan bij Savant Zorg. Een organisatie die gelooft dat goede zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt, mantelzorger en professional. Savant kiest met lef voor anders organiseren: eigenaarschap bij de professionals die dichtbij en met de cliënt werken. En mooie ambities als het gaat om onder meer expertiseontwikkeling op het terrein van dementie en technologie. Met een aansprekende visie die maakt dat, vanuit het perspectief van de vraag van de cliënt, Savant goede en toekomstbestendige keuzes maakt. En dat is ook wat mij als bestuurder drijft en waar ik graag aan bijdraag. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking binnen Savant en ook in de regio!”