Afbeelding bij artikel
huishoudelijke hulp

Medewerkers huishoudelijke ondersteuning leveren mooie prestatie

Gepubliceerd: 19-04-2021
Body tekst

In de jaarlijkse kwaliteitsmeting bij huishoudelijke ondersteuning scoort Savant goed tot zeer goed. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Peelgemeenten. Deze uitslag beloont en bevestigt de inzet en het enthousiasme van al onze collega’s van de huishoudelijke ondersteuning.

Bij de kwaliteitsmeting worden steekproefsgewijs verschillende adressen bezocht. Hierbij wordt door een onafhankelijke partij gekeken hoe goed het schoonmaakwerk wordt uitgevoerd.  Daarnaast worden de bewoners gevraagd hoe zij het werk ervaren en of zij hiermee geholpen zijn. Op beide onderdelen scoorde Savant goed tot zeer goed.

Caroline Engels, Divisiemanager Huishoudelijke Ondersteuning: ‘Met de afspraak Schoon en Leefbaar bepalen we zelf aan de hand van wat er moet gebeuren, hoeveel tijd daarvoor nodig is. Het is goed om te zien dat het werkt en dat we daar mooie resultaten mee bereiken. Daar zijn we dan ook erg trots op. Deze resultaten zijn een compliment voor alle medewerkers huishoudelijke ondersteuning die week in, week uit het werk verzetten.