Afbeelding bij artikel
geestelijk verzorger

Inspirerende geestelijk verzorger bevordert positieve gezondheid cliënten Savant

Gepubliceerd: 11-08-2020
Body tekst

Savant Zorg stimuleert actief de positieve gezondheid van haar cliënten. Hiervoor is behalve goede lichamelijke verzorging ook zingeving van groot belang, omdat dit het leven mooi, waardevol en compleet maakt. Hierin speelt de geestelijk verzorger een centrale rol. Cliënten hebben immers levensvragen, worstelen soms met ethische dilemma’s of willen gewoon hun verhaal kwijt. Bij Savant Zorg zoeken we een inspirerende geestelijk verzorger die nauwgezet luistert naar de behoeften, verdieping biedt, steun geeft en cliënten verder helpt.

 

Mensenkennis
“De geestelijk verzorger is het moreel baken voor onze cliënten, een spiritueel vertrouwenspersoon, die net dat stapje extra zet”, vertelt Fred Heering, voorzitter centrale cliëntenraad van Savant Zorg. “Dan gaat het over zingeving en ethiek in brede zin waarbij de levensvragen van ouderen centraal staan. Steun die de cliënten en hun familie niet alleen nodig hebben, maar ook zeer waarderen. Dan bedoel ik niet alleen religieuze steun, maar ook psychologische ondersteuning waarbij mensenkennis belangrijk is. Zo geven we onze cliënten moed en verhogen we de kwaliteit van leven.”

 

Spilfunctie
Binnen Savant heeft de geestelijk verzorger een spilfunctie. Actief en zelfstandig speelt deze professional in op wat er leeft bij cliënten thuis en op de Savant-locaties – door de focus op zingeving biedt geestelijke verzorging een waardevolle aanvulling op de dagelijkse verzorging. De geestelijk verzorger werkt hierbij nauw samen met andere disciplines binnen de organisatie. Fred Heering: “Zo komen bijvoorbeeld ethische kwesties aan de orde in het moreel beraad. Hierin heeft de geestelijk verzorger een voorttrekkersrol waarin zij/hij samen met de bestuurder, de Raad van Toezicht en wij als cliëntenraad met een eenduidige oplossing komt.”

 

Steunpilaar
Omdat Savant ook zorg en ondersteuning verleent aan dementerende cliënten, kan de geestelijk verzorger tevens een steunpilaar zijn voor familie en mantelzorgers, benadrukt Fred Heering. “De situatie aanvoelen en een aanvulling bieden: dat is de kracht! Onze cliënten zitten in hun laatste levensfase en hebben vaak een persoonlijke nood die ze niet kwijt kunnen. De geestelijk verzorger biedt een opening om dit bespreekbaar te maken. En dat vergt persoonlijke kwaliteiten, heb ik zelf gemerkt. Niet alleen luisteren naar het persoonlijke verhaal, maar ook gehoor geven aan de werkelijke levensvraag: een krachtig middel om de positieve gezondheid bij cliënten te stimuleren.”

 

Wil jij als inspirerende geestelijk verzorger bij Savant actief meewerken aan de positieve gezondheid van onze cliënten? Of weet jij iemand die hiervoor geschikt is? Klik dan op https://www.werkenbijsavant.nl/geestelijk-verzorger!