Afbeelding bij artikel
ieco

IECO gaat door!

Gepubliceerd: 26-07-2022
Body tekst

Na een pilot van een jaar is afgelopen week het IECO (Integraal Experticecentrum Ouderen) geëvalueerd door de drie samenwerkende organisaties GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog. De bestuurders van de drie organisaties gaven volmondig aan met het IECO door te willen gaan.  “Een nieuwe blik van buitenaf en het feit dat een onafhankelijke expert wordt ingeschakeld, helpt ons als zorgteams enorm”, vertelden twee verpleegkundigen die tijdens de evaluatiebijeenkomst hun ervaring uit de pilotperiode deelden.

Inzet IECO werkt
De twee verpleegkundigen van Savant Zorg en de Zorgboog vertelden ieder over een situatie waarbij het IECO was ingeschakeld. In beide gevallen wisten ze binnen hun eigen team geen passende oplossing te vinden voor het probleemgedrag van de oudere. Bij het IECO komen twee  specialisten van de andere organisaties dan de eigen organisatie op consult. Dit gebeurt op de plek waar de oudere woont. Eén van de verpleegkundigen: Het helpt onder andere bij gesprekken met de familie als zij andere wensen hebben in de behandeling dan een zorgteam voorstelt. Doordat een situatie waar we zelf niet uitkomen wordt doorbroken door het IECO, wordt het werkplezier van het zorgteam vergroot.”

Het IECO is in een jaar tijd 15 keer ingeschakeld. Uit een enquête bleek dat het merendeel van de collega’s die de hulp van het IECO had ingeroepen de inzet van toegevoegde waarde vindt. Het advies was bovendien goed bruikbaar. Zo gaf één van de collega’s die op consult was geweest aan: “Goed om blik van andere discipline uit ander werkveld toe te voegen aan elkaars zienswijze. Zo kun je breed kijken en iets toevoegen aan reeds uitgevoerde acties.”

Wat zijn de plannen?
Zoals gezegd hebben de drie bestuurders ‘ja’ gezegd tegen het voortzetten van de pilot. Het IECO gaat door met de inzet van zijn expertise. De komende maanden wordt  gekeken hoe het IECO een vaste plaats binnen de organisaties kan krijgen.