Afbeelding bij artikel
Eeuwsels

Eerste resultaten Pilot Open Deuren zijn positief

Gepubliceerd: 22-09-2022
Body tekst

Bijna vier maanden maken we nu gebruik van leefcirkels binnen Savant de Eeuwsels en de pilot wordt tot dusver als positief ervaren en levert positieve resultaten op.

Ilona Jacobs (kwaliteitsverpleegkundige): “Wanneer cliënten de denkbeeldige drempel van hun eigen veilige leefomgeving over zijn, zie je ze weer opbloeien als mens. Waar eerst het ziektebeeld de focus had, zien we nu door de pilot dat in ieder individu een wens tot regie schuilt. Onze bewoners nemen deze regie en trekken erop uit voor bijvoorbeeld een kop koffie in het restaurant met andere. Dit is een mooi resultaat waar we iedere dag weer van kunnen leren en genieten. De cliënt kwaliteit van leven laten ervaren door eigen kracht en vaardigheden.''

Pilot Open Deuren

Bij het gebruik maken van de leefcirkels ligt het accent ligt niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Voor alle cliënten stellen we persoonlijke, elektronische leefcirkels in. Met de huidige sensortechnologie is dit mogelijk. De cliënt draagt een polsbandje of een kettinkje waarin geprogrammeerd is wat zijn of haar bewegingsruimte is. Oftewel naar welke leefcirkels hij of zij mag. Daardoor kunnen cliënten zich vrij in het gebouw bewegen en optimaal gebruik maken van leef- en bewegingsruimte. Met het behandelend team en de familie wordt bepaald wat de bewegingsruimte van iedere cliënt is en worden risico’s besproken.

 

Vrijheid in veiligheid

Leven in vrijheid is het recht van ieder mens. Met het opendeuren beleid willen we onze cliënten met dementie die woonachtig zijn op de kleinschalige woonvoorziening zoveel mogelijk vrijheid geven door de deur van de afdeling/woning te openen en ze meer bewegingsvrijheid geven. Een opendeuren beleid past bij belevings- en persoonsgerichte zorg en zorgt voor minder onrust op de afdeling. Cliënten kunnen aan hun loopdrang en onrust gehoor geven. Ze hebben niet het idee opgesloten te zitten en zijn niet alleen aangewezen op hun huiskamer. Ze kunnen naar de ruimte gaan die hen op dat moment bevalt, prikkelrijk of prikkelarm. Ook voor mensen met dementie streven wij naar het zoveel mogelijk behouden en zelfs versterken van de zelfredzaamheid. Stimuleren van de zelfredzaamheid draagt bij aan hanteerbaarheid van het ziekteproces en de kwaliteit van leven.