Afbeelding bij artikel
handhygiene coronavirus

Coronavirus: wat doet Savant Zorg om besmetting te voorkomen?

Gepubliceerd: 20-03-2020
Body tekst

Actuele ontwikkelingen en nieuw​e richtlijnen rondom het coronavirus 

​We willen bewoners en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met het corona- en griepvirus binnen én buiten onze locaties. Het kabinet heeft corona-maatregelen opgesteld die gelden voor het hele land. Uiteraard geven wij bij Savant Zorg gehoor aan deze verscherpte corona-maatregelen. We proberen hiermee een extreme piek in het aantal besmettingen te voorkomen. Zo houden we samen de samenleving (en met name de zorg) draaiende. 


Maatregelen Verpleeghuizen (voor locaties Sonnehove, Alphonsus, Hof van Bethanie, Van Lenthof, de Lisse, de Eeuwsels) 

 • Bij de locaties Sonnehove, Alphonsus, Hof van Bethanie, Van Lenthof, de Lisse, de Eeuwsels van Savant Zorg zijn de voordeuren gesloten. Op de Ameide en Rivierenhof zijn de verpleegafdelingen/kleinschalig wonen gesloten. U kunt niet op bezoek komen. Onze medewerkers zullen deze tijd nóg een stapje extra zetten om de dagen van uw dierbare zo fijn mogelijk te laten verlopen. 
 • ​In een terminale zorgsituatie is bezoek zeer beperkt mogelijk en altijd in overleg met de zorg. Dit is een ingrijpende maatregel, waar we helaas niet onderuit kunnen. Met deze maatregel proberen we kwetsbare cliënten en medewerkers te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. ​​​​ 
 • We willen mantelzorgers die taken voor hun naasten uitvoeren - denk aan was en boodschappen - graag verzoeken deze zoveel als mogelijk uit te blijven voeren. Dit kunt u afstemmen met de zorg. Het is mogelijk om spullen en/of kleren weg te brengen of op te halen, maar u mag de locaties niet betreden. Iedere locatie heeft eigen afspraken over hoe spullen en kleren dan wél afgegeven kunnen worden. Elke locatie heeft een portier die van 8.00 – 18.00 uur aanwezig is. In principe wordt alles bij de voordeur van het gebouw geregeld. Van 18.00 – 8.00 uur zijn de locaties gesloten. 
 • Mantelzorgers/bezoekers kunnen de cliënten ook niet meer mee naar buiten nemen voor een wandeling of activiteit. Onze medewerkers zullen er alles aan doen om de dagen van de cliënten zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. 
 • Bezoekers die uitzonderlijke toegang krijgen, worden op een lijst gezet en krijgen een sticker bij de ingang. Hierdoor is het duidelijk dat zij toestemming hebben om op een afdeling aanwezig te zijn of iets te brengen tot aan de voordeur van een appartement. 

Faciliteiten op locaties zijn gesloten 

 • Onze restaurants zijn gesloten voor bezoek. We brengen maaltijden zo veel mogelijk op de kamer van de bewoner. 
 • Eten vanuit de wijk/aanleunwoningen in onze restaurants is tot nader bericht niet mogelijk. Wij vragen de mensen uit de wijk/aanleunwoningen zelf (samen met naasten) de maaltijdvoorziening te regelen. 
 • Dagbesteding, dagbehandeling, buurtkamers en ontmoetingsplekken zijn gesloten. De kapper en pedicure in onze woonzorgcentra zijn ook gesloten. 
 • Alle bijeenkomsten zijn afgelast. Dat wil zeggen dat activiteiten en dagbestedingen tot nader bericht niet doorgaan. Uitzonderingen worden door de zorg individueel met betrokkene besproken. 

Huurders van een appartement in de Ameide en Rivierenhof 

 • De zelfstandige huurders in de woonzorglocaties Ameide en Rivierenhof  kunnen wij geen fysieke beperkingen opleggen in hun eigen woonomgeving. Wij doen een dringend beroep op de huurders om gevolg te geven aan de richtlijnen van de rijksoverheid en sociale contacten te vermijden. Ga zo min mogelijk buiten het appartement en houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen. Alleen dan kunnen we onze kwetsbare cliënten beschermen. 
 • Omdat op onze locaties veel kwetsbare mensen wonen, is er op elke locatie een portiersfunctie ingesteld van 8.00 – 18.00 uur. Daar kunt u ook voor vragen terecht. Van 18.00 – 8.00 uur is de locatie dicht. We roepen u op u hieraan te houden.  
 • Een gezonde mantelzorger/vrijwilliger (die niet hoest, benauwd is of koorts heeft of contact heeft gehad met een corona-besmette persoon) kan de taken blijven uitvoeren die altijd al door hem of haar gedaan werden voor zover ze nu noodzakelijk zijn én ondersteunend zijn aan de zorgverlening. De mantelzorg mag hierbij maximaal met twee personen tegelijk in het gebouw zijn, omdat we er alles aan willen doen om het risico op besmetting te beperken.  

 

Wat te doen bij vermoeden van besmetting? 

Onze cliënten in de thuiszorg en woonzorg krijgen het advies zelf contact op te nemen met hun huisarts bij vragen of vermoedens van besmetting. Bij onze cliënten in de verpleegzorg belt onze medewerker met de medisch behandelaar. 

 

Wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen? 

U kunt zelf eenvoudig maatregelen treffen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Let hierop: 

 • Was uw handen regelmatig en goed 
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
 • Gebruik papieren zakdoekjes 
 • Vermijd handen schudden  


Wat als een medewerker van Savant Zorg besmet is met corona?

Als uit een test blijkt dat iemand vanuit Savant besmet is met corona en mogelijk onbeschermd bij u is geweest, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Het is in dat geval belangrijk dat u uw gezondheid goed in de gaten houdt. Blijf thuis wanneer u verkoudheidsklachten of koorts krijgt. Deze klachten kunnen het begin zijn van een infectie met het coronavirus. Blijf thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. Ook als u denkt dat uw klachten wel meevallen. Pas als u een dag helemaal klachtenvrij bent, kunt u weer van huis gaan. Bel met uw huisarts als u ernstig ziek wordt en medische hulp nodig heeft. Ga niet naar de huisarts toe. Ontvangt u huishoudelijke ondersteuning en heeft u bovenstaande gezondheidsklachten? Licht dan ook uw huishoudelijke hulp in.

De zorg die u krijgt van Savant Zorg blijft uiteraard ongewijzigd.

 

Samen tegen eenzaamheid 

We zijn ervan overtuigd dat alle medewerkers van Savant Zorg de komende weken er alles aan doen om nóg een stapje extra te zetten om de dagen van cliënten in de woonzorgcentra en in de thuiszorg zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Familie en kennissen kunnen hieraan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een kaart te sturen, een brief te schrijven of te (video)bellen. 

 

Bedankt voor uw begrip

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. We begrijpen heel goed dat deze maatregelen ingrijpend zijn voor uw dierbare én uzelf. Maar weet dat wij met deze maatregelen uw dierbaren proberen te beschermen. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over het coronavirus​​, kijk dan op de website van het RIVM​ of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.​ Bij ieder woonzorgcentrum is een portier aanwezig waaraan u vragen kunt stellen. Ook kunt u voor vragen bellen met onze Klantenservice via (0492) 572 000.