Afbeelding bij artikel
Rapportcijfer

Cliënten wijkzorg en woonzorg erg tevreden over de zorg die ze krijgen

Gepubliceerd: 15-03-2023
Body tekst

De cliëntervaring met de zorg is goed bij Savant Zorg. We hebben een 8,6 als rapportcijfer gekregen van cliënten uit de wijkzorg, een 8,2 van bewoners in het verzorgingshuis én een 8,4 namens de eerste contactpersoon van bewoners van KSW/PG.

De kwaliteit van de zorg is door een extern bureau onderzocht. In de wijk is dit onderzocht via onderzoeksmethode ‘PREM Wijkverpleging’, waarbij de cliënten zijn benaderd met een enquête. Bij onze bewoners die in een woonzorgcentrum van Savant wonen is de kwaliteit van de zorg onderzocht middels de zes vragen van Zorgkaart Nederland. Deze zes vragen bevatte de volgende onderwerpen: afspraken, kwaliteit van zorg, omgang medewerkers, kwaliteit van leven, luisteren en de accommodatie. De cliënten waarderen vooral de persoonlijke aandacht en de kwaliteit en het effect van de zorg. Bij bewoners die wonen in de Kleinschalige Woningen binnen Savant, zijn de mantelzorgers benaderd.

Angelique Drabbels, namens directieteam: 
"Compliment aan alle medewerkers in de zorg en ondersteuning. Dankzij jullie inzet lukt het ons om te blijven bijdragen aan de kwaliteit van leven voor onze cliënten. Ondanks alle uitdagingen waar we voor staan. Ontzettend bedankt voor jullie inzet! We zetten steeds meer in op samenredzaamheid en ook de rol van mantelzorgers en vrijwilligers wordt belangrijker. Mooi om te zien dat we dit samen doen en daarmee waardering krijgen van onze cliënten."

We gaan de gegevens op organisatie- en teamniveau bespreken. Naar aanleiding daarvan zullen doelen geformuleerd worden. Het aankomende jaar zullen we werken aan het behalen van deze doelen, zodat we kunnen blijven bijdragen aan de kwaliteit van leven voor onze cliënten/bewoners.