Afbeelding bij artikel
Armoede

Armoedebestrijding is een belangrijk speerpunt van Savant Zorg

Gepubliceerd: 23-08-2021
Body tekst

Nederland is een welvarend land waar het leven vaak fijn en mooi is. Toch leeft een groot aantal mensen in armoede, met alle gevolgen van dien: onbetaalde rekeningen, niet meedoen aan betaalde sport, ruzies thuis, eenzaamheid, groeiende schulden, geen uitjes en vooral schaamte. Bij cliënten van Savant Zorg kan armoede zelfs een zware wissel trekken op de gezondheid.

 

Omdat Savant vanuit haar visie op positieve gezondheid een gezonde levensstijl juist wil bevorderen, is armoedebestrijding een belangrijk speerpunt. Daarom neemt de zorgorganisatie al jaren actief deel aan Helmondse samenwerkingsinitiatieven rondom het voorkomen van armoede zoals het Armoedeplatform.

 

Stokje overgedragen
In het Armoedeplatform Helmond delen een groot aantal organisaties, professionals en vrijwilligers ervaringen met en kennis over armoedebestrijding bij stadsbewoners met elkaar. Vier keer per jaar komen ze bijeen, waarbij verbinding en samenwerking voorop staan. Het vertrouwde gezicht en kartrekker van het Armoedeplatform binnen Savant was thuisbegeleider Tineke van Dijk. Omdat ze begin augustus 2021 met pensioen is gegaan, heeft ze het stokje overgedragen aan verbinder Ferenc Koolen en thuisbegeleider Marlène Stoffels.

 

Kruisbestuiving
“Medewerkers van Savant zien regelmatig cliënten die in armoede leven. Armoede in brede zin, want het kent vele gedaanten”, schetst Tineke. “Dankzij het Armoedeplatform kunnen we onze cliënten in Helmond gelukkig steeds beter helpen. Zo brengt een speciale armoederegisseur de deelnemende instanties, organisaties en vrijwilligers in het platform nog dichter bij elkaar. Hierdoor weten we elkaar snel te vinden en bieden de juiste hulp aan onze cliënten. Door deze vruchtbare kruisbestuiving bereiken we dat mensen weer kunnen meedoen in de samenleving. Bovendien verbreden we met Marlène en Ferenc de bijdrage van Savant aan het Armoedeplatform, omdat we nu zowel extramuraal als intramuraal de vinger aan de pols hebben.”

 

Verborgen gebrek
Het herkennen van armoede is belangrijk voor onze medewerkers, benadrukken opvolgers Ferenc en Marlène. “Armoede is vaak een verborgen gebrek waarvan je je bewust moet zijn. Bijvoorbeeld cliënten die nooit meedoen aan activiteiten als daarvoor een bijdrage wordt gevraagd, een vrijwel leeg appartement, post die niet wordt opengemaakt, sociaal geïsoleerd leven, een lege koelkast en geen telefoon in huis.” Als medewerkers signalen van armoede opvangen of vragen hierover hebben, kunnen ze contact opnemen met Marlène of Ferenc. Zij wijzen vervolgens de weg in hulpverlenersland. “Hulpinstanties en hulpfondsen zijn er genoeg, maar hoe maken we deze toegankelijk voor cliënten in armoede? Hier ligt voor ons de uitdaging. Het is vaak een kwestie van kleine stappen om de cirkel van schaamte te doorbreken. Door onze contacten in het Armoedeplatform kunnen we gelukkig snel en efficiënt schakelen. Cliënten zijn hier écht bij geholpen.”

 

Inkomensverklaring
Als Tineke terugkijkt op haar jarenlange inzet voor het Armoedeplatform, staan sommige gebeurtenissen nog helder op haar netvlies. Bijvoorbeeld de vele Meet and Greet-ontmoetingen, enquêtes, werkgroepen en themadagen. Ook is ze trots dat al zoveel is bereikt. “Bij elke hulpinstantie moesten inwoners van Helmond steeds opnieuw allerlei informatie aanleveren. Vanuit het platform hebben we bedacht om dat terug te brengen naar één keer. Nu vragen mensen bij de gemeente Helmond een inkomensverklaring aan waarmee ze bij alle instanties terecht kunnen.”

 

Ervaringsdeskundige
Volgens Tineke ontstaan in Helmond steeds meer initiatieven die werken op vertrouwensbasis, waar inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld een maaltijd zonder hun financiële situatie bloot te leggen. “Daarnaast neemt Savant Zorg ook deel aan het Helmondse project Ruimte om te leven. Vanuit dit project gaat een armoede-ervaringsdeskundige in opleiding binnenkort stagelopen bij Savant. Zo doet de ervaringsdeskundige praktijkervaring op om inwoners van Helmond die in armoede leven, professioneel te begeleiden. Een kleine greep uit de vele mooie resultaten waar we als Savant trots op mogen zijn.”

 

Wil je meer weten over de deelnemende organisaties aan het Armoedeplatform Helmond en de beschikbare fondsen? Surf dan naar de website www.armoedeplatform-helmond.nl.

 

Op de foto vnlr Marlène Stoffels, Tineke van Dijk en Ferenc Koolen