Nieuwe Zorgverzekeringswet betekent verlies arbeidsplaatsen bij Savant

Savant informeert medewerkers over verlies werkgelegenheid in de wijkzorg

Als gevolg van de landelijke hervorming in de langdurige zorg ziet Savant Zorg zich genoodzaakt tot ontslag van een aantal medewerkers binnen de wijkzorg. Per 1 januari 2015 wordt de verpleging en persoonlijke verzorging voor mensen die thuis wonen landelijk overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit gaat gepaard met een forse bezuiniging. Voor Savant daalt hiermee het toegekende budget vanuit de zorgverzekeraars met 18%.

Deze nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat de werkgelegenheid binnen Savant afneemt in de laagcomplexe persoonlijke verzorging. De aanspraak die zorgbehoevenden vanaf 2015 kunnen maken op wijkverpleging is gericht op verpleegkundige zorg die verband houdt met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Omdat de bezuiniging met name effect heeft op de laagcomplexe zorg die in het kader van de nieuwe zorgverzekeringsaanspraak niet meer mag worden geïndiceerd, vervalt hierdoor werkgelegenheid voor de helpenden van Savant.

Verlies werkgelegenheid
Savant informeerde al haar medewerkers afgelopen vrijdag over deze veranderingen. Bestuurder Jan Joris Heling betreurt het verlies van zoveel arbeidsplaatsen. Het zal in de extramurale zorg van Savant gaan om omstreeks 73 personen. ‘Dit is voor onze mensen en organisatie een grote aderlating. In juni van dit jaar hebben we onze medewerkers aangekondigd dat Savant voorzag dat we moesten gaan reorganiseren. Nu het zover is, en blijkt dat de bezuiniging voor de wijkzorg inderdaad groot is, is dit voor de mensen die het betreft een enorme klap.’ De werknemers kunnen aanspraak maken op de voorzieningen uit het Sociaal Plan van Savant.

Gevolgen voor cliënten
In de eerste helft van 2015 krijgen de thuiswonende cliënten van Savant een bezoek van hun wijkverpleegkundige om samen het zorgplan te evalueren en waar nodig bij te stellen. Omdat er landelijk meer cliënten geholpen moeten worden met minder budget, zal het gemiddelde aantal uren zorg per cliënt afnemen. Met cliënten wordt het gesprek aangegaan welke zorg zij zelf, al dan niet met mantelzorg of hulpmiddelen, kunnen regelen.

Vorige week kondigde Savant haar medewerkers al aan dat binnen het onderdeel huishoudelijke ondersteuning 82 tijdelijke contracten niet verlengd worden vanwege de landelijke bezuiniging. Desondanks kan Savant al haar diensten blijven aanbieden.