Nieuwe adviesraad Savant stimuleert zorgideeën medewerkers

Op maandag 6 februari is de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) van Savant Zorg officieel geïnstalleerd door Savant-bestuurder Peter Bosselaar. De adviesraad bestaat uit acht verpleegkundigen en verzorgenden. De VVAR stimuleert medewerkers om zelf ideeën te bedenken voor nog betere kwaliteit van de woon- en thuiszorg. Deze plannen worden door de nieuwe adviesraad verzameld en samen met de directie omgezet in acties. Door dit samenspel oefenen verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders niet alleen direct invloed uit op de zorgkwaliteit binnen de organisatie. Ook denken zij vanuit hun professionele achtergrond actief mee in het effectiever en efficiënter inrichten van het zorgproces zelf.

VARR adviesraad

De nieuwe, enthousiaste leden van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) van Savant Zorg proosten op een succesvolle start en veel mooie ideeën om de kwaliteit van zorg naar een nog hoger plan te tillen.

Volgens Peter Bosselaar is het van belang dat de nieuwe adviesraad verbindingen legt met medewerkers. “Hierdoor worden de leden van de VVAR continu gevoed met nieuwe ideeën van hun collega’s. Onze medewerkers komen namelijk dagelijks bij cliënten over de vloer en horen allerlei tips over hoe de zorg beter kan. Medewerkers bepalen vanuit hun professie en ervaring met cliënten zelf de verbeterpunten. Een actieve samenwerking met nóg betere zorg als resultaat!”

‘Verbinding’ voor de werkvloer
Direct na de installering is de nieuwe adviesraad aan de slag gegaan met hun eerste opdracht: vanaf de werkvloer ideeën verzamelen om de kwaliteit van zorg én de cliënttevredenheid nog beter te meten. Volgens kersverse VVAR-leden Leonie Swolfs (zorgcoördinator woonzorgcentrum Savant Sonnehove), Loes Knapen (wijkverpleegkundige aanleunwoningen Savant Alphonsus) en Mieke Munsters (verpleegkundige in de wijk) pakt de nieuwe adviesraad deze opdracht meteen op dankzij de goede voorbereiding. “We zijn in 2016 gestart en hebben een adviesvorm gekozen die het beste bij Savant past, faciliteiten benoemd die nodig zijn voor een goed functioneren en de kunst afgekeken bij andere adviesorganen. De VVAR kun je zien als extra ‘verbinding’ voor de werkvloer. Hierdoor worden plannen van medewerkers voor verbetering van de kwaliteit van zorg in een vroeg stadium tastbaar en kunnen we deze samen met de directie praktisch uitwerken.”