Neurologie

De verpleegkundige neurologie biedt begeleiding en verzorging aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH is de verzamelnaam voor alle vormen van hersenletsel die ontstaan zijn na een normale ontwikkeling van de hersenen. Bijvoorbeeld een hersenbloeding, beroerte, multiple sclerose en Parkinson.

Als u hersenletsel heeft opgelopen, is het belangrijk dat u leert omgaan met uw nieuwe situatie. Hersenletsel kan uw dagelijkse functioneren namelijk danig veranderen. Zo hapert de ‘automatische piloot’ waardoor vele simpele handelingen problemen opleveren.

Maatwerk
De gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel zijn voor iedereen anders. Hierdoor is maatwerk nodig. De neurologieverpleegkundige kan u en uw naasten zorg en ondersteuning bieden. Dit heeft een positieve uitwerking op uw gezondheid en welzijn. Met adviezen, instructies en gerichte voorlichting leert de verpleegkundige u om uw eigen ziekte te herkennen, te accepteren en er beter mee om te gaan.