Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel van de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS ontstaan op meerdere plaatsen in het centrale zenuwstelsel harde plekken. Deze plekken worden ook wel ‘plaques’ genoemd. De term ‘multiple sclerose’ betekent letterlijk ‘harde plekken die op meerdere plaatsen voorkomen’. Door deze harde plekken ontstaan klachten zoals verlammingen en storingen in het gevoel.

Als u weet dat u MS hebt, zult u zich afvragen hoe de ziekte zal verlopen en welke klachten u kan krijgen. Deze vragen zijn echter niet gemakkelijk te beantwoorden omdat de ziekte bij iedereen anders verloopt. Sommige mensen krijgen klachten waarvan anderen nooit last zullen krijgen. Ook de ernst van de klachten kan van persoon tot persoon verschillen.

Periode van verbetering mogelijk
Klachten kunnen zelfs van periode tot periode verschillen. Het kan zijn dat de klachten een periode verergeren. Zo’n periode heet ‘exacerbatie’, ‘aanval’ of ‘Schub’ (uit te spreken als ‘sjoep’). Na een verergering kan een periode van verbetering volgen. Zo’n periode kan een paar weken duren, maar ook maanden of zelfs jaren. De klachten kunnen dan geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Omdat tijdens een periode van verbetering meestal geen volledig herstel optreedt, gaat iemand in de loop der jaren wel achteruit.