Ministerie VWS: ‘Wijkzorg Savant werkt’

“Door de hulp van Savant kan ik op mezelf blijven wonen”

De ouderenzorg is volop in beweging. In het kader van de landelijke veranderingen heeft het ministerie van VWS een begeleidingsprogramma beschikbaar gesteld aan zorgorganisaties. De regionale zorgorganisatie Savant Zorg heeft zich aangemeld voor dit meerjarenprogramma en is dit jaar geselecteerd voor een terugblikkende analyse. Uit het onderzoek van VWS is onlangs gebleken dat Savant sterk heeft ingezet op de ontwikkeling van haar wijkzorg. De ambitie is om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de cliënt eigen regie in zorg te laten behouden. De heer Henk Verhoeven (77) uit Helmond kan dit beamen. “Mijn vrouw is dementerend en woont niet meer thuis. Zelf heb ik lichamelijke gebreken. Maar dankzij de goede zorg van Savant kan ik toch nog op mezelf wonen”, geeft hij aan.

Het begeleidingsprogramma van VWS dat ‘In voor zorg!’ heet, helpt zorgorganisaties in het land om hun processen goed in te richten. In totaal deden hier 462 zorgorganisaties aan mee. Jaarlijks worden vier organisaties uit het gehele land geselecteerd voor een terugblikkende analyse. VWS selecteerde Savant voor dit onderzoek, omdat er met het project ‘Wijkzorg Werkt’ heel concrete resultaten zijn geboekt. “De toegepaste methoden en de effecten van de nieuwe werkwijze van Savant vormen interessante voorbeelden voor andere zorgorganisaties die kampen met dezelfde vraagstukken”, aldus Peter Tiebout, tranchemanager In voor Zorg.

Op eigen kracht
Uitgangspunt van de wijkzorg van Savant is dat er samen met de cliënt in de wijk gekeken wordt wat de cliënt nog op eigen kracht kan. Ook wordt gekeken naar mogelijke ondersteuning door familie, mantelzorgers, vrijwilligers of andere voorzieningen in de omgeving. Het eigen netwerk wordt ingezet alvorens er gebruik wordt gemaakt van professionele zorg. Het wijkteam heeft hierbij een coördinerende rol in de wijk en springt waar nodig bij met professionele zorg- en dienstverlening.

Vroegtijdig benodigde zorg signaleren
Savant besloot in 2013 om haar organisatie in te richten met kleine, zelfstandige wijkteams. Hierdoor zijn de verzorgenden en verpleegkundigen onderling en ook de huisarts snel op de hoogte van situaties waar zorg nodig is. De zorg voor mensen thuis is hierdoor nog beter georganiseerd. Om goed in te kunnen spelen op de vraag, streeft Savant een maximale zelfredzaamheid na. Zowel voor de mensen thuis als voor haar medewerkers. Medewerkers in het wijkteam nemen besluiten over bepaalde thematieken die spelen binnen de wijk. De invoering van het werken in kleine wijkteams heeft diverse positieve effecten gehad; de tevredenheid onder cliënten is gestegen en daarnaast namen ook de medewerkerstevredenheid en bedrijfsresultaten toe.

Dezelfde, vertrouwde gezichten
“Elke morgen krijg ik hulp van Savant bij de lichamelijke verzorging. Dat wende snel omdat ik word geholpen door een klein aantal verzorgenden. Ik zie dus steeds dezelfde gezichten en dat maakt het vertrouwd”, zegt de heer Henk Verhoeven tevreden. Hij woont zelfstandig in zijn appartement in Helmond. “Mijn vrouw Annie lijdt aan dementie en woont sinds anderhalf jaar vlakbij in een woonzorgcentrum. Ik heb artrose waardoor ik moeilijk kan lopen. Omdat ik geen familie heb, is de goede hulp van Savant meer dan welkom. Hierdoor kan ik zelfstandig blijven wonen. Bovendien zijn de verzorgenden altijd vriendelijk. Dat is me heel veel waard.”  Vanwege de persoonlijke situatie van de heer Verhoeven zijn ook andere organisaties betrokken bij de ondersteuning. Het signaleren en begeleiden van cliënten is een belangrijke taak van Savant-wijkverpleegkundigen Nick van de Mortel en Janneke Verhees. Zij zijn samen met twee zelfstandige wijkteams verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in de wijk waar de heer Verhoeven woont.

Savant Wijkzorg Werkt

De heer Verhoeven uit Helmond voelt zich gesteund door de Savant wijkverpleegkundigen Janneke Verhees (links) en Nick van de Mortel (rechts).

Snel grip
“Sinds we met kleinschalige teams midden in de wijk werken, hebben wij als wijkverpleegkundigen meer voeling met zowel cliënten als medewerkers”, vertellen Nick en Janneke. “Zo krijgen we snel grip op de situatie van onze cliënten: gaat het goed, maken ze zich zorgen, moet je er als wijkverpleegkundige zelf naar toe of kunnen andere instanties ondersteuning bieden? Door problemen in een vroeg stadium te signaleren, kunnen we de juiste hulp inschakelen voordat het uit de hand loopt. Daarom hebben we korte lijnen met bijvoorbeeld de huisarts, maatschappelijke dienstverlening en woningbouwvereniging. Eén telefoontje en het is geregeld! Bovendien zijn we een hecht en betrokken wijkteam dat zoveel mogelijk alles zelf praktisch regelt. Deze samenwerking werkt gewoon heel fijn en effectief.”