Mantelzorgfitheid

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een naaste die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Als mantelzorger kiest u er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt u omdat u een emotionele band heeft met degene die u verzorgt. Het is goed te weten dat u niet alleen staat. In Nederland zijn dagelijks bijna vier miljoen mantelzorgers voor hun naasten actief!

Het komt voor dat mantelzorgers de klok rond ‘zorgen’ omdat ze de zorg niet zomaar kunnen beëindigen. Dat is vaak het geval bij de zorg voor een partner of kind met een handicap of chronische aandoening. Ook verrichten mantelzorgers vaak verpleegkundige handelingen. Dit alles kan tot overbelasting leiden. Zo’n 150.000 tot 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast.

Blijf fit en vitaal
Voor u als mantelzorger is het erg belangrijk dat u zichzelf fit en vitaal voelt en u zich ook zo blijft voelen. Daarom is het van belang dat uw lichamelijke en geestelijke conditie goed is en dat de belastbaarheid aansluit op de belasting. Wij bieden speciale trainingen en begeleiding om uw zorgtaken beter aan te pakken. Hierbij leert u uw dagelijkse zorg handiger en makkelijker te verlenen. Ook leert u een betere balans tussen belasting en belastbaarheid te vinden.

De ondersteuningsproducten
Bij de ondersteuning van mantelzorgers kunnen verschillende producten worden ingezet. Hieronder worden enkele voorbeelden van producten genoemd. In overleg met u wordt de ondersteuning en begeleiding volledig afgestemd op uw wensen, situatie en mogelijkheden.

Onderstaande producten worden allemaal door de ergotherapeut geleverd:
– Begeleiding bij zelfzorg
– Tillen en transfers
– Maatschappelijke zelfstandigheid
– Op zoek naar balans
– Lekker actief