Mantelzorgers vanzelfsprekend onderdeel bij Savant Zorg

Thema-avond ‘de wereld van de andere begrijpen’ zorgt voor inzicht

De landelijke veranderingen in de ouderenzorg vragen om een andere rol van mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers van zorginstellingen. Om deze nieuwe rol te kunnen vervullen, streeft Savant Zorg een goed onderling contact na. Een thema-avond voor de mantelzorgers van woonzorgcentrum Sonnehove in Someren is een van de activiteiten om dit te ondersteunen. Tijdens de avond in september wisselden de deelnemers allerlei ervaringen uit.

In de grote theaterzaal van De Ruchte in Someren zaten meer dan vijftig mantelzorgers van cliënten van Savant, medewerkers en vrijwilligers in kleine groepjes rondom dialoogtafels. Zij discussieerden over hun beleving met de zorg en ondersteuning van de bewoners. Vooraf zijn verschillende tips aangereikt door ervaren mantelzorgers.

Waarom doen we wat we doen?

Een van de initiatiefnemers van de door Savant georganiseerde thema-avond ‘De wereld van de ander begrijpen’ is Wilke Crommentuijn, teammanager verpleegafdeling psychogeriatrie Sonnehove. “We willen ons niet alleen verdiepen in onze bewoners maar we willen ook van elkaar weten waarom we doen wat we doen”, vertelt ze gedreven. “Waarom doet een verzorgende wat ze doet, zegt de vrijwilliger wat hij zegt en reageert een mantelzorger zoals hij reageert. En daarin meer begrip voor elkaar krijgen. De participatiemaatschappij vraagt van onze organisatie immers steeds meer samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Deze transitie is lastig omdat we in essentie willen zorgen. Dus ook voor familieleden die op bezoek komen op onze verpleegafdeling. Zij vinden deze afhankelijke positie niet altijd prettig. Met initiatieven als deze thema-avond en het lidmaatschap bij In voor Mantelzorg wil Savant Zorg een organisatie  zijn die aantrekkelijk is voor mantelzorgers en vrijwilligers. Waar zij zich thuis en gewaardeerd voelen, zodat mantelzorgers en vrijwilligers een vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze zorg. En zich vrij voelen om volop deel te nemen aan de dagelijkse bedrijvigheid op onze verpleegafdelingen.”

Handvatten

Marjo Thijs en Cor van de Sande zijn beide mantelzorger. Marjo voor haar moeder en Cor voor zijn vrouw. Vanwege hun sterke betrokkenheid bij de zorg voor hun dierbaren, nemen ze deel aan deze thema-avond. “De belangrijkste conclusie van deze avond vind ik dat de communicatie tussen verplegend personeel en familie belangrijk is. Zo moet je als personeel bijvoorbeeld familiebezoek goed aansturen anders wordt het te onrustig op de gezamenlijke huiskamers”, vertelt Marjo. “Bovendien kan ik vanavond handige tips geven aan mantelzorgers waarvan hun dierbare pas op verpleegafdeling woont.” Cor van de Sande is vooral nieuwsgierig wat andere deelnemers van zijn persoonlijke keuze vinden. “Mijn vrouw is aan de betere hand en verhuist daarom naar een andere afdeling. Het liefst wil ik dat ze weer bij mij thuis in Someren komt wonen. Maar is dat wel verstandig? Ben ik te emotioneel, niet reëel genoeg en zie ik de situatie niet helder? Hoe kijken andere deelnemers hier tegenaan en hoe gaat Savant om met mantelzorgers en vrijwilligers? Daar is deze thema-avond heel geschikt voor.”

 

 

Mantelzorgers wisselen tijdens een bijeenkomst hun ervaringen uit met vrijwilligers en medewerkers van Savant Zorg. Teammanager Wilke Crommentuijn (midden) in gesprek met mantelzorgster Marjo Thijs (links), die voor haar moeder zorgt.

Mantelzorgers wisselen tijdens een bijeenkomst hun ervaringen uit met vrijwilligers en medewerkers van Savant Zorg. Teammanager Wilke Crommentuijn (midden) in gesprek met mantelzorgster Marjo Thijs (links), die voor haar moeder zorgt.