Mantelzorgers betrokken bij de zorg van Savant

“Door in gesprek te blijven, krijgt mijn vader de beste zorg.”

Afgelopen dinsdagavond 10 november hield Savant Zorg, in het kader van de Dag van de Mantelzorg, een ontmoetingsavond voor tachtig mantelzorgers en medewerkers in woonzorgcentrum Sonnehove in Someren. Tijdens deze avond, met als thema ‘Laat je zien’, wisselden zij ervaringen met elkaar uit. Savant Zorg vindt het belangrijk dat de mantelzorger zich thuis en gewaardeerd voelt en dat er wederzijds begrip is. Deze avond is een van de activiteiten om dat te ondersteunen.

De mantelzorgers kregen aan het begin van de avond een staande ovatie van de medewerkers van Savant Zorg als blijk van waardering en erkenning van hun inzet. Vervolgens discussieerden de mantelzorgers en medewerkers van het woonzorgcentrum aan dialoogtafels over de zorg en welzijn van de cliënten en hun rol daarin. Zij waren geïnspireerd door twee mantelzorgers die vooraf hun persoonlijke verhalen vertelden.

Vooral luisteren
Leonie Swolfs, zorgcoördinator van Sonnehove: “Een initiatief als deze ontmoetingsavond leidt tot meer wederzijds begrip. Het doel is vooral om te luisteren naar de mantelzorger: hoe ervaren zij de zorg, voelen ze zich welkom en op hun gemak, waar lopen ze tegenaan en wat kan Savant nog verbeteren? Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel. Ze zijn enorm belangrijk voor het welbevinden van onze cliënten. Ze kennen hen immers het beste. Daarom wil Savant Zorg de samenwerking versterken en de mantelzorgers gericht ondersteunen door actief de dialoog aan te gaan. We nemen de conclusies van deze avonden mee om onszelf te verbeteren. Want samen met mantelzorgers zorgen we ervoor dat de cliënt altijd de beste zorg en ondersteuning krijgt.”

Klankbord
Mevrouw Toos Cranenbroek is contactpersoon en mantelzorger van haar vader Willem (95) en een van de deelnemende mantelzorgers op de ontmoetingsavond. “Mijn vader woont al ruim drie jaar op de eerste verdieping in Sonnehove. Hier krijgt hij verzorgingshuiszorg. Ik ben het klankbord van mijn vader. Mijn broers en zussen doen weer andere dingen voor ons pap. Als er iets is, zal mijn vader dit niet zo gauw tegen het personeel zeggen, maar wel tegen mij. Ik ben zijn steun en toeverlaat. Daarom ben ik ook degene die voor hem moet opkomen. Zo bespreek ik bepaalde zaken regelmatig met de verzorging. Soms zijn dit geen leuke dingen. Maar bij Savant luisteren ze goed naar me en doen er ook iets mee. Dat vind ik heel fijn, vooral omdat je je eigenlijk toch met hun werk aan het bemoeien bent. Een van de belangrijkste dingen is dat je als mantelzorger regelmatig overlegt met de verzorgenden en eerlijk zegt wat je vindt. Door in gesprek te blijven, krijgt mijn vader voldoende aandacht en de beste zorg. Dat weet ik zeker.”

Samenwerking
“Zonder mantelzorgers kunnen we ons werk eigenlijk niet meer goed uitvoeren”, beaamt Annelies Peters, verzorgende op de verpleegafdeling somatiek in Sonnehove. “Omdat we voornamelijk bezig zijn met zorg verlenen, ligt het welzijnsstuk voor een belangrijk deel op de schouder van de mantelzorger. Als het welzijn van cliënten goed is, loopt de verzorging ook een stuk beter. Cliënten genieten van de aandacht van mantelzorgers. Dit draagt bij aan hun geluksgevoel. Het is een samenwerking die we als heel erg prettig ervaren en enorm waarderen.”

Mantelzorger Toos Cranenbroek (links) wordt tijdens de ontmoetingsavond hartelijk welkom geheten door Leonie Swolfs, zorgcoördinator van Sonnehove.

Mantelzorger Toos Cranenbroek (links) wordt tijdens de ontmoetingsavond hartelijk welkom geheten door Leonie Swolfs, zorgcoördinator van Sonnehove.