Longaandoeningen

De longverpleegkundige biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een longaandoening als COPD en astma. Zo geeft deze gespecialiseerde verpleegkundige bijvoorbeeld voorlichting over het gebruik van zuurstof thuis en over medicatie zoals inhalers en verstuivers. Door het bieden van voorlichting en verzorging kan de levenskwaliteit worden verbeterd en gewaarborgd.

Tijdens het intakegesprek inventariseert de longverpleegkundige de zorgbehoefte van u en uw naasten. Vervolgens stelt de verpleegkundige samen met u een behandelplan op. Tevens krijgt u voorlichting over uw specifieke situatie plus adviezen en instructies over bijvoorbeeld oefeningen. Bovendien leert de longverpleegkundige u zoveel mogelijk zelfstandig uw situatie te regelen.