Lid Raad van Toezicht

Unieke kans! Bij de Raad van Toezicht van Savant Zorg ervaring opdoen én input leveren.

De Raad van Toezicht van Savant Zorg zoekt nieuw talent. Wij zijn daarvoor op zoek naar een aankomend toezichthouder, die binnen de Raad een extra impuls geeft aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatisering, digitalisering, (zorg)technologie en innovaties.

Degene die wij zoeken wil zich ook graag actief het toezichthouden eigen maken. Het gaat om een periode van twee jaar, waarin je de kans krijgt je als toezichthouder te ontwikkelen. Wij stellen het op prijs dat het nieuwe lid van onze Raad van Toezicht de “Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen Raden van Toezicht” van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) gaat volgen. Wij faciliteren deze training voor young professionals (tot 35 jaar).

Wat wij daarnaast ook zoeken is iemand die:

  • strategisch denkvermogen heeft, maar ook oog voor de praktijk heeft;
  • ambitieus is en mogelijk in de toekomst deel uit gaat maken van een Raad van Toezicht elders;
  • een achtergrond/opleiding heeft in zorgtechnologie, dan wel (zorg)innovatie/ondernemerschap;
  • communicatief is en kan reflecteren;
  • maatschappelijk betrokken is;
  • onafhankelijk, integer en betrouwbaar is;
  • bestuurlijke kwaliteiten heeft;
  • affiniteit met ouderenzorg en de regio heeft;
  • een vrijdenker en ook teamplayer is;
  • een academisch werk- en denkniveau heeft.

Over Savant Zorg
Savant Zorg is een grote, gecertificeerde zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant die bekend staat als een betrouwbare, verbindende en vooruitstrevende organisatie. We leveren een breed pakket aan diensten voor zorg, wonen en welzijn in de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Zowel bij de mensen thuis als in onze moderne woonzorg- en ontmoetingscentra.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De Raad heeft diverse taken en rollen. De Raad vindt het belangrijk een constructief-kritische dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur over kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering, doelen, resultaten en hun onderlinge samenhang. De Raad van Toezicht kijkt daarbij ook vooruit, bespreekt strategische perspectieven en levert proactief een bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van Savant, rekening houdend met de maatschappelijke taak van de stichting in snel veranderende omstandigheden in de maatschappij. De rollen zijn: toezichtrol, adviesrol en klankbordfunctie, maatschappelijke rol en werkgeversrol.

Wat bieden wij?
Wij bieden een toezichthoudende positie conform de zorgbrede Governance Code. Daarnaast ontvang je een passende vergoeding.

Interesse?
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief met CV uiterlijk 25 november 2018 te versturen aan werving@savant-zorg.nl

Voor de uitgebreide profielschets, kunt u hier klikken. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.savant-zorg.nl en is verkrijgbaar bij de heer mr. A.C.J.M. de Kroon, voorzitter Raad van Toezicht. Telefoonnummer: 06-53610099.