Leren en werken aan kwaliteit

Savant Zorg neemt de vraag van de cliënt als uitgangspunt en heeft oog en respect voor zijn of haar achtergrond. Onze medewerkers tonen zich betrokken bij de cliënt en verkennen met de cliënt de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de mantelzorg en overige informele zorg. Ook worden de mogelijkheden van zorgtechnologie onderzocht als dat past bij de vraag.

Tekst

Savant gelooft in de eigen kracht van de medewerkers. Zij nemen als professionals zelf verantwoordelijkheid voor hun handelen en hun duurzame inzetbaarheid. Savant geeft de medewerkers daarvoor zoveel mogelijk regelruimte en ruimte om hun talenten te ontwikkelen.. Zij werken vanuit de kernwaarden die centraal staan in de omgang met onze cliënten: betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend.