Leden Raad van Toezicht

Savant Zorg is een grote, gecertificeerde zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant die bekend staat als een betrouwbare, verbindende en vooruitstrevende organisatie. We leveren een breed pakket aan diensten voor zorg, wonen en welzijn in de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Zowel bij de mensen thuis als in onze moderne woonzorg- en ontmoetingscentra.

We zijn op zoek naar:
twee leden voor de Raad van Toezicht
een met zorgachtergrond en een met ervaring in bestuurlijke netwerken in de ouderenzorg.

Algemeen
Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van Toezicht. Door middel van kennis en ervaring, moet een lid in staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen.

Specifiek voor profiel met zorgachtergrond
Van het nieuwe lid verwachten wij dat hij/zij:

 • een achtergrond in de zorg heeft (praktiserend: huisarts, verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde);
 • kennis heeft van kwaliteit van zorg- en dienstverlening;
 • ontwikkelingen in de zorg kan duiden, zoals de toename van zelfredzaamheid, de nadruk op gezondheid en de toename van het gebruik van technologie;
 • achter het gedachtengoed van positieve gezondheid staat;
 • achter het gedachtengoed van samenwerken in netwerken staat;
 • woonachtig in de regio is.

Specifiek voor profiel met ervaring in bestuurlijke netwerken in de ouderenzorg
Van het nieuwe lid verwachten wij dat hij/zij:

 • ervaring heeft in bestuurlijke netwerken in de ouderenzorg;
 • kennis heeft van kwaliteit van zorg- en dienstverlening;
 • ontwikkelingen in de zorg kan duiden, zoals de toename van zelfredzaamheid, de nadruk op gezondheid en de toename van het gebruik van technologie;
 • achter het gedachtengoed van positieve gezondheid staat;
 • achter het gedachtengoed van samenwerken in netwerken staat.

De leden van de Raad van Toezicht moeten beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring ook in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Savant Zorg stellen;
 • voldoende inzicht met betrekking tot taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • toewijding, normbesef en beschikbaarheid voor inzet en commitment;
 • de vaardigheid te kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
 • evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
 • weet wie belanghebbenden in het veld zijn en kan dit duiden (maatschappij/politiek).

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:

 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 • diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard;
 • netwerkontwikkeling;
 • ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • compliance;
 • organisatieverandering (transities);
 • personeels- en organisatiebeleid (investering in medewerkers, verjonging, verbetering inzetbaarheid, toepassing kernwaarden, resultaatgericht sturen).

Overige

 • De Raad van Toezicht moet onafhankelijk zijn;
 • Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.
 • Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen van onbesproken gedrag te zijn.
 • Een van de aftredende leden is de vicevoorzitter van de Raad. Uitgangspunt is dat deze rol, na vertrek van het aftredend lid, wordt ingevuld door een nieuw te werven lid van de Raad.

Wij bieden
Een toezichthoudende positie conform de zorgbrede Governance Code.
Daarnaast ontvangt u een passende vergoeding.

Interesse?
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief met CV uiterlijk 3 september 2017 te versturen aan werving@savant-zorg.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 september in de middag en 25 september in de ochtend.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer mr. A.C.J.M. de Kroon, voorzitter Raad van Toezicht. Telefoonnummer: 06-53610099.