Tevredenheid en waardering van medewerkers en vrijwilligers

Samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers
Savant zorg werkt samen met vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn een waardevolle, onmisbare schakel in professionele zorg en welzijn. Zij leveren een grote bijdrage aan het realiseren van een zinvolle dag voor onze cliënten. Binnen Savant zijn meer dan 800 vrijwilligers actief.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van Savant zorgt voor opvang en begeleiding van medewerkers, die geconfronteerd zijn met aangrijpende gebeurtenissen, probleemsituaties in verband met het werk of in financiële problemen dreigen te komen en waarover men wil praten met een onafhankelijk persoon.
Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en handelen uitsluitend met toestemming van de melder. De enige uitzondering op deze regel is als geheimhouding schade en/of gevaar kan opleveren voor betrokkenen of derden. In geval van ontucht, aanranding en/of verkrachting of een ander vermeend strafbaar feit betreffende seksuele intimidatie, discriminatie en/of geweld, hebben alle medewerkers van Savant, dus ook de vertrouwenspersonen, meldplicht aan de Raad van Bestuur.
De vertrouwenspersoon kan doorverwijzen naar andere deskundigen of advies geven over andere wegen die open staan om een probleem op te lossen.

Klachtenregeling
Savant kent een klachtenregeling voor medewerkers en vrijwilligers. De klachtenprocedure geldt voor iedereen die werkzaam is binnen Savant Zorg. De klachtenregeling geeft de mogelijkheid de klacht aan de Savant Zorg klachtencommissie voor te leggen. Deze onpartijdige klachtencommissie voor medewerkers en vrijwilligers behandelt de klacht en adviseert vervolgens de Raad van Bestuur.