Tevredenheid en waardering van medewerkers en vrijwilligers

Sinds kort is wijkteam Asten zelfstandig. De medewerkers van het team zijn bezig met het verdelen van de rollen. Annelous ervaart veel vrijheid en vertelt hoe beslissingen nemen werkt in haar team. Voor de cliënten wil ze graag dat de veranderingen van de organisatie zo min mogelijk merkbaar zijn. Goede zorg verlenen is immers het belangrijkste.

Duurzame werkrelatie met medewerkers en vrijwilligers
Onze medewerkers en vrijwilligers maken onze organisatie. In de contacten met cliënten en hun naasten maar ook onderling, als collega’s onder elkaar. Savant Zorg hecht veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers en vrijwilligers en vindt het van belang om een duurzame werkrelatie met hen aan te gaan.
Onze medewerkers werken samen, met elkaar, met vrijwilligers, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio en in netwerken. Onze teams zijn zelfstandig, voelen zich verantwoordelijk en maken beloften waar. Dit doen zij door hun vakmanschap, bevlogenheid en inzet. Zoals de cliënt regisseur is over haar of zijn eigen leven, is de medewerker regisseur over haar of zijn eigen leven, werk en inzetbaarheid.

De kerncompetenties samenwerken, leervermogen en eigenaarschap spelen een belangrijke rol in de teams die zelf de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen om de toegevoegde waarde voor de cliënt te optimaliseren.

> Klik hier voor meer informatie over:

  • Waardering van medewerkers
  • Samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers
  • Vertrouwenspersoon
  • Klachtenregeling