Complimenten en klachten

Bij Savant Zorg zetten de medewerkers elke dag hun beste beentje voor om goede zorg te leveren. Toch gaat er ook binnen Savant Zorg wel eens iets mis. Indien een cliënt of diens vertegenwoordiger ergens niet tevreden over is of een klacht heeft, streven wij ernaar om dit zo snel mogelijk en in goed overleg met elkaar op te lossen. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan zijn ontevredenheid bespreken met een medewerker, een cliëntvertrouwenspersoon of een leidinggevende.

Tevreden over onze dienstverlening?
Bent u tevreden over de dienstverlening van Savant Zorg en wilt u een compliment achterlaten voor een van onze medewerkers of teams? Dat waarderen wij zeer. Vertel het de medewerker of stuur uw compliment naar compliment@savant-zorg.nl. Wij zorgen ervoor dat het compliment bij de medewerker of het team terecht komt. Ook kunt u ervaringen met Savant Zorg delen via www.zorgkaartnederland.nl.

Heeft u tips voor onze dienstverlening of klachten?
Uw welzijn en wensen staan bij Savant altijd voorop. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en stellen het op prijs als u laat weten als dat niet het geval is.

De mogelijkheden op een rij:

  • Het best kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. In een persoonlijk gesprek wordt direct naar een oplossing gezocht. Ook kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Savant Zorg via klantenservice@savant-zorg.nl of via (0492) 572 000. Zij dragen er zorg voor dat uw klacht opgelost wordt of op de juiste plek terecht komt.
  • Vindt u het prettiger uw verhaal met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te bespreken? Dan kunt u contact opnemen met vertrouwenspersoon Wilma van Os. Zij biedt een luisterend oor en werkt onafhankelijk van Savant Zorg. U kunt haar tijdens kantooruren bereiken via 06 433 66 546 of WvanOs@MEEzuidoostbrabant.nl.
  • Ook heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie of de Raad van Bestuur. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u in de folder of onze klachtenregeling. Een klacht voor de klachtencommissie kunt u melden via e-mail j.liebrand@savant-zorg.nl, telefonisch via de secretaris van de klachtencommissie (0492) 572 113 of door het versturen van een brief of klachtenformulier naar: Savant Zorg, t.a.v. secretaris klachtencommissie, Steenovenweg 4, 5708 HN Helmond. We nemen hierna zo snel mogelijk contact met u op. De secretaris van de klachtencommissie kan de cliënt ookinformeren over de klachtenregeling en helpt de cliënt, indien wenselijk, bij het formuleren van de klacht.

Klachtencommissie en landelijke geschillencommissie
Als een cliënt of diens vertegenwoordiger een klacht wil voorleggen aan een klachtencommissie, dan hanteren wij daarvoor een vaste werkwijze die is vastgelegd in het reglement klachtenregeling. Savant Zorg heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie werkt geheel onafhankelijk. Een klacht kan aan de klachtencommissie voorgelegd worden, maar de cliënt of diens vertegenwoordiger kan er ook voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de Landelijke geschillencommissie Zorg.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Soms vindt een melding van een klacht/calamiteit bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) plaats. De melding van de klacht kan ingediend worden door de zorgaanbieder of de cliënt of diens vertegenwoordiger zelf.

Meldcode huiselijk geweld
Voor verpleegkundigen, verzorgenden en overige medewerkers van Savant Zorg geldt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van V&VN. Het werken met een dergelijke meldcode is een nadere uitwerking van het leveren van verantwoorde zorg in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Medewerkers in de zorg lopen een relatief grote kans op confrontatie met grensoverschrijdend gedrag vanwege de kwetsbaarheid van cliënten. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak vrouwen en kinderen (in de vorm van kindermishandeling of als getuige). Echter, huiselijk geweld kan zeker ook mannen of ouderen betreffen.

Wat doen wij met de gegevens?
Savant Zorg hecht veel waarde aan het zo snel mogelijk oplossen van eventuele klachten van cliënten. Indien er een ongenoegen of klacht wordt uitgesproken, willen wij hiervan leren en preventieve maatregelen nemen. Ongenoegens en klachten worden door medewerkers besproken in werk- of teamoverleggen. De verzamelende gegevens worden op hoofdlijnen ook besproken met de Centrale Cliëntenraad en de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.

Privacy
Cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Savant Zorg hebben er recht op dat Savant als zorgaanbieder en werkgever zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met hun persoonlijke gegevens. Dit recht hebben zij en Savant bewaakt dit door het toepassen van geldende wet- en regelgeving (te lezen in ons privacybeleid). Daarnaast creëert Savant bewustwording bij de medewerkers en vrijwilligers. De informatiebeveiliging voert Savant proactief uit. Zo is Savant een betrouwbare zorgverlener en werkgever.