Net promotor score (NPS)

In mei 2018 heeft Savant een Net Promotor Score (NPS) onderzoek laten uitvoeren onder cliënten Wijkzorg en Eerstelijns verblijf. Dit NPS-onderzoek is gericht op de vraag in hoeverre een cliënt Savant Zorg zou aanbevelen aan vrienden/ familie/ bekenden. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit. In totaal zijn 266 cliënten Wijkzorg en 16 cliënten ELV ondervraagd.

Resultaten
Uit het onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 47,9% Savant actief zou aanbevelen en eveneens 47,9% tevreden is, maar niet actief aanbeveelt.


Grafische weergave score Savant Zorg

De NPS-score wordt uiteindelijk berekend door het percentage promotors te verminderen met het percentage criticasters. Savant Zorg haalt hiermee een NPS-score van 44. Ter vergelijking: het gemiddelde van onderzoeken door onderzoeksbureau Facit is een NPS-score van 28.

We zijn dus heel tevreden met dit mooie resultaat dat dankzij de medewerkers in de zorg bereikt is!

De NPS-score wordt jaarlijks gemeten.

Wat doet Savant Zorg met de gegevens?
Met de resultaten van de NPS-scores heeft Savant Zorg inzicht in de vraag of onze cliënten en verwanten de organisatie zouden aanbevelen bij anderen. Wij vinden het belangrijk om te weten waardoor deze cijfers beïnvloed worden. Daarom vinden er cliënttevredenheidsmetingen plaats. De uitkomsten hiervan geven aan op welke onderwerpen we de kwaliteit kunnen verbeteren. Deze resultaten worden gerapporteerd aan de teams en de cliëntenraden. Er worden acties uitgezet naar de betreffende locaties c.q. teams om verbeteringen door te voeren. Op elke locatie worden de uitkomsten van de clienttevredenheidsmetingen en NPS-score besproken in de teamoverleggen.