Cliënttevredenheidsmetingen

Een cliënttevredenheidsmeting is voor Savant Zorg een belangrijk instrument om erachter te komen of en in welke mate cliënten tevreden zijn.

Tevredenheid bij cliënten in de locaties van Savant Zorg
In 2018 zal Savant Zorg vragenlijsten voorgeleggen aan alle cliënten van de somatische afdelingen en aan vertegenwoordigers van cliënten van de psychogeriatrische afdelingen. Resultaten worden t.z.t. hier gepubliceerd. Het meest recente cliënttevredenheidsonderzoek vond plaats in 2015. De belangrijkste resultaten ziet u hieronder:

Door vertegenwoordigers van cliënten met dementie:

clienttevredenheidsmeting clienten dementie

Door cliënten met somatische problemen:

clienttevredenheidsmeting clienten somatiek

Tevredenheid wijkzorg
Het laatste, uitgebreide tevredenheidsonderzoek is in 2015 uitgevoerd. Eind 2018 zal een volgend onderzoek uitgevoerd worden.

Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek 2015

clienttevredenheidsmeting wijkzorg

Wat doet Savant Zorg met de gegevens?
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden besproken in de teamoverleggen en in de cliëntenraden. Vandaaruit worden acties uitgezet om verbeteringen door te voeren.