Tevredenheid en waardering van cliënten en mantelzorgers

Dhr. van de Rijdt, cliënt van Savant Zorg deelt zijn ervaring: ‘’Ja, dat is toch geweldig!’’

Savant Zorg wil ondersteunend zijn in een zo aangenaam mogelijk leven. Wij zetten ons daar graag voor in. Of we daarin slagen, horen we graag. Uw oordeel is een belangrijke graadmeter voor de zorg en ondersteuning die wij leveren.

Wij toetsen de tevredenheid op verschillende manieren (u kunt op de linkjes klikken voor meer informatie).

  1. Zorgkaart Nederland
  2. Cliënttevredenheidsmetingen
  3. Net promotor score
  4. Complimenten en Klachten

De waarderingen geven Savant Zorg handvatten om voortdurend alert te zijn en te blijven op een zo hoog mogelijk kwaliteit van zorg. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden besproken in de teamoverleggen en in de cliëntenraden. Van daaruit worden acties uitgezet om verbeteringen door te voeren.